Vi på Propia

  • Professionella
  • Personliga
  • Engagerade
LG Gustafsson Styrelseordförande
Madelene Bolling Vd
Mattias Petersson Ekonomi
John Johansson Affärsutveckling
Thomas Claudelin Konsultchef
Johanna Fransson Lindholm Försäljning
Magdalena Green Marknad
Peter Cronemyr
Anders Mollinder
Åsa Andersson
Maria Lindgren
Martin Ericsson
Sara Svedlund
Maria Viidas
Victor Hellström
Stefan Jansson
Åsa Windoff
David Larsson
Jessica Svärdell
Jakob Linderstam
Jenny Hughes
Per Tengå
Lennart Schoug
Är du nästa Propian?

Exjobbare

Hugo Hallstensson
Eric Schadewitz