Maria Viidas

Lär känna oss på Propia

Strategisk och praktisk kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Maria har lång erfarenhet av kvalitets- och verksamhetsutveckling på ledningsnivå, främst inom kommunal verksamhet. Hon har arbetat med förändringsledning både strategisk och praktiskt under hela sitt yrkesverksamma liv. Maria har en stor vana att planera, ansvara för och driva utvecklingsinsatser inom verksamheter över 1000 medarbetare.

Maria är strukturerad, målinriktad och lösningsfokuserad och van vid att leda verksamhetsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv; att se delarna som påverkar helheten. Av kollegor och kunder beskrivs Maria som en duktig pedagog, lyhörd och positiv.

 I hela mitt yrkesverksamma liv har jag har arbetat med utveckling, att leda och inspirera till ständiga förbättringar. För mig är det mycket viktigt att involvera alla i det arbetet.

Kompetensområden

  • Kompetensutveckling

  • Verksamhetsutveckling och förändringsledning

  • Strategisk ledning och processorientering

  • Kvalitet i upphandling

  • Strategi- och verksamhetsutveckling

  • Ledningsmodell för att nå hållbara resultat (SIQ Managementmodell)