LÄR KÄNNA OSS

Professionella • Personliga • Engagerade

Vi drivs av att skapa långsiktigt hållbara lösningar i nära samarbete med våra kunder. Genom vår kompetens och erfarenhet och med hjälp av våra metoder och arbetssätt har vi sedan 1995 säkerställt strategisk utveckling, effektivitet och kundnöjdhet hos våra kunder.

Endast 1 av 3 förändringsprojekt lyckas – det vill vi ändra på. Före, under och efter förändringsprojektet är vi våra kunders partner. Tillsammans skapar vi väl förankrade och bestående resultat genom hela förändringsresan.

Erfarenhet och lyhördhet

Propia har stor erfarenhet från både offentlig och privat sektor och särskild branschexpertis inom energi, fastighet, finans, tillverkningsindustrin och kommunala verksamheter. Vi säkerställer att våra erfarenheter kommer våra kunder till nytta men gör det alltid med stor lyhördhet för våra kunders unika egenskaper och behov.

Samarbete och lokal närvaro

För att förbättringsinitiativ ska vara framgångsrika måste de vara hållbara och långsiktiga. Vi tror att detta erhålls när vi jobbar i nära samarbete med våra kunder. Vi har lokal närvaro i Norrköping,  Linköping, och Falkenberg med kunder från Falun i norr till Malmö i söder. Med engagerade och lyhörda konsulter säkerställer vi att vi tillsammans med våra kunder formulerar och genomför de mest lyckosamma lösningarna.

Propia är medlemmar i

Samarbetspartner

Propia och Stadsmissionen delar viljan att skapa trygga och utvecklande uppväxtförhållanden för fler unga i Östergötland genom satsningen Trygga Orten. Propia är samarbetspartner för att bidra med sin kompetens i Trygga Ortens ledarskapsakademi så att fler unga utvecklas inom egenmakt, arbete och studier.

Sagt om oss

”De sprider en professionell och inspirerande känsla och är väldigt bra på att röra sig runt i vår organisation på eget initiativ för att snabbt etablera kontakter.”

– Verksamhetsutvecklingchef, Energibolag

”Det vi uppskattat speciellt med Propia är att de hela tiden fokuserat på det resultat vi ville uppnå och hur deras kunskap och erfarenhet användes för att optimera arbetet för att nå det resultatet.”

– Verksamhetsutvecklingschef, Industriföretag

”Många konsulter sväljer allt för att få jobb men Propia är lika tydliga med vad de jobbar med som vad de inte jobbar med. När de säger ’ja, det här löser vi’ så går det att lita på det.”

– Verksamhetsutvecklingchef, Energibolag