Filip Micklin

Lär känna oss på Propia

Teamspelare som värnar om god gruppdynamik

Filip har stor erfarenhet av att leverera och implementera digitala verktyg hos kunder och att både arbeta i och driva projekt för att utveckla verksamheter och arbetssätt. Han har arbetat med kunder i många olika verksamheter och branscher vilket har gett honom en bredd och förståelse för olika organisationers utmaningar och behov. 

Filip är en person som känner ett stark driv för att arbeta lösningsorienterat och flexibelt för att möta kunders behov och skapa värde. Filip tar sig an uppgifter på ett lugnt och strukturerat sätt och är självgående i att identifiera och driva arbetsinsatser utifrån existerande problem och behov.

Filip har en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi med en master inom logistik

Jag gillar att förbättra och effektivisera affärsprocesser, gärna i gränslandet mellan verksamhet, teknik och människa.

Kompetensområden

  • Digital transformation

  • Kundförvaltning

  • Projektledning