Anders Molinder

Lär känna oss på Propia

Driftig och analytisk med en förmåga att entusiasmera och utmana

Anders är en driftig och analytisk person med mer än 20 års erfarenhet från olika roller inom svensk tillverkningsindustri. Anders är disputerad i produktionsekonomi och har arbetat praktiskt med produktionsplanering och materialstyrning i över 20 år. Med ett välutvecklat analytiskt tänkande i kombination med en lust att sätta sig in i detaljer och en förmåga att entusiasmera och utmana andra för att nå ett gemensamt mål är han en stor tillgång i de organisationer han verkar i. Anders har en mångårig erfarenhet av att leda projekt för att kvalitetssäkra inköpta och tillverkade produkter på, och för, en internationell marknad.

Jag är en positiv person som ofta snabbt blir en i gänget, det gör det roligare och enklare att driva ett arbete framåt.

Kompetensområden

  • Leverantörsutveckling

  • Produktions- och kapacitetsplanering

  • Materialstyrning

  • Omställningsarbete

  • Ekonomistyrning