Anna Proestos

Lär känna oss på Propia

Lösningsfokuserad verksamhetsutvecklare med ett helhetsperspektiv

Anna har erfarenhet av kvalitet och verksamhetsutveckling på ledningsnivå, främst inom apotekbranschen och hälso- och sjukvården. Hon har arbetat med förändringsledning både strategisk och praktiskt.

Anna arbetar som konsult där hon har haft olika uppdrag med inriktning processledning, projektledning, förändringsledning och affärsutveckling. Anna har även utformat strategisk kompetensförsörjningsplan för ett kompetensföretag specialiserat på farmaceuter.

Anna är strukturerad, målinriktad och lösningsfokuserad och van vid att leda verksamhetsutveckling utifrån ett helhetsperspektiv; att se delarna som påverkar helheten. Av kollegor och kunder beskrivs Anna som en drivkraft, duktig pedagog, och lyhörd. Anna har stort intresse för kundorienterad verksamhetsutveckling och förstår värdet av att involvera alla i utvecklingsarbetet.

Jag kan hjälpa till att kartlägga eller genomlysa en organisation/verksamhetssystem för att skapa ökad kundupplevelse, kundvärde, effektivitet och lönsamhet.

Kompetensområden

  • Projekt- och förändringsledning

  • Processkartläggning och processutveckling

  • Kvalitetssäkring samt utformning av verksamhetssystem

  • Ledningsmodell för att nå hållbara resultat (SIQ Managementmodell)

  • Erfarenhet av att leda workshops, hålla i utbildningar och faciliera dialogmöten