Välkommen!


Tid är det enda som är lika för alla. På Propia frigör vi tid i din verksamhet utifrån strategin ända ner i processerna. Vi säkerställer att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt för att skapa hållbara resultat.

Excellent Mornings®


För att inspirera inom vårt område har vi Excellent Mornings® – för att varje dag ska starta på allra bästa sätt. Läs mer om våra event!

 

Nyheter


 

Upptäck vårt erbjudande


Propia är specialister på processledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Vi säkerställer att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt för att skapa hållbara resultat.

Samarbete med akademin


Genom att samarbeta med akademin har vi vetenskaplig grund för hur vi arbetar och vet hur vi ska utvecklas för att möta framtiden.

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000