Madelene Bolling

Lär känna oss på Propia

Målmedveten och resultatinriktad med helhetsperspektiv

Med sina dryga 20 år som managementkonsult har Madelene erfarenhet av att utbilda och coacha inom många olika branscher och företagskulturer. Madelene är van att arbeta med alla delar i en organisation, från högsta ledning till operativ personal, ofta med processeffektivisering och kundorientering som drivkrafter.

Madelene är initiativrik och har förmåga att entusiasmera andra för att nå ett gemensamt mål. Madelene är utåtriktad och social och naturligt den som organiserar och driver arbetet framåt. Hon är prestigelös och anpassar sig snabbt för att skapa bästa värde utifrån givna ramar och förutsättningar.

Jag drivs av att göra skillnad och entusiasmera andra för att tillsammans nå ett gemensamt mål.

Kompetensområden

  • Processutveckling, processmätning, verksamhetsanalys

  • Etablering av processledningsramverk och processorienterade verksamheter

  • Utveckling av modeller och metoder för processledning

  • Organisationsutveckling och verksamhetsstyrning

  • Strategi- och verksamhetsutveckling

  • Projekt- och förändringsledning