Åsa Holmberg

Lär känna oss på Propia

Kundfokuserad projektledare med fokus på verksamhets- och organisationsutveckling

Åsa har lång erfarenhet av att arbeta och utveckla i offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer. Hon är en van chef, projektägare och projektledare med breda kunskaper i organisationsöversyner och stor erfarenhet av att arbeta i olika chefsroller och projektformer. Åsa har många års erfarenhet av verksamhetsutveckling och organisationsutveckling både strategiskt och operativt. Åsa har arbetat som chef i över 16 år. Är van vid uppdrag som organisations- och verksamhetsgenomlysningar, styrmodeller och styrdokument, projektmodeller, portföljstyrning, förändringsledning samt ett flertal kvalitetsmetoder.

Åsa är uppskattad för att arbeta med helhetsperspektiv och kundfokus. Hon är en tydlig och trygg ledare med en kommunikativ och analytisk förmåga. Åsa sätter sig snabbt in i nya saker, är rutinerad att skapa delaktighet och förutsättningar för att grupper ska utvecklas tillsammans. Åsa har vana att arbeta inom många varierande sakområden.

Jag har ett kundfokus med utgångspunkt i digitala arbetssätt och delar gärna med mig av erfarenheter och är nyfiken på att lära nytt av andra.

Kompetensområden

  • Organisationsgenomlysningar

  • Projektledning samt ansvar för projektmodeller och portföljstyrning

  • Kvalitetsarbete och processledning

  • Ledarskap

  • Förändringsledning & verksamhetsutveckling