FRAMGÅNGSRIK FÖRÄNDRING

Strategisk utveckling • Effektivitet • Kundnöjdhet

Vi tror på att en verksamhets fulla potential nås med väletablerade arbetssätt som utvecklas, följs upp och förbättras med utgångspunkt i långsiktiga mål. De metoder vi använder grundar sig i att utveckla och förbättra arbetssätt som leder till ökad effektivitet och kundnöjdhet. 

Våra tjänster

Processutveckling och förbättringskultur

Strategi och styrning

Affärs- och organisationsutveckling

Transformation och innovation

Projekthantering och projektledning

Många förändringsprojekt misslyckas – det vill vi ändra på

Tillsammans gör vi Sveriges verksamheter bättre än igår.

Inspiration och kunskap

Att sprida kunskap och engagemang är att skapa förutsättningar för hållbar förändring. Vi på Propia delar med oss av vår erfarenhet och kunskap genom uppdrag, workshops och utbildningar samt via den digitala mötesplatsen tillio. För att inspirera inom vårt område anordnar vi Excellent Mornings®.

Kunduppdrag

Vi har arbetar med förändringsresor där vi tillsammans med våra kunder gör rätt saker i rätt ordning och med rätt förutsättningar, det skapar bestående resultat. Under åren har vi arbetat med betydande förändringsresor, bland annat vid transformationer, organisationsförändringar, IT-utveckling och införande av processledningsorienterade organisationer.

Sagt om oss

”Propia sprider en professionell och inspirerande känsla och är väldigt bra på att röra sig runt i vår organisation på eget initiativ för att snabbt etablera kontakter.”

– Verksamhetsutvecklingchef, Energibolag​​​​​​​

”Det vi uppskattat speciellt med Propia är att de hela tiden fokuserat på det resultat vi ville uppnå och hur deras kunskap och erfarenhet användes för att optimera arbetet för att nå det resultatet.”

– Verksamhetsutvecklingschef, Industriföretag​​​​​​​

”Konsulterna från Propia har visat ett stort mått av integritet och har inte dragit sig för att tala om för oss när vi varit på väg att fatta mindre kloka beslut.”

– Verksamhetsutvecklingschef, Industriföretag