Upptäck vårt erbjudande

  • Strategisk utveckling
  • Effektivitet
  • Kundnöjdhet
Många förändringsprojekt misslyckas – det vill vi ändra på
I de flesta verksamhetsprocesser finns 20 – 30% effektiviseringspotential – ibland betydligt mer

Hitta effektiviserings-potential genom processledning

I de flesta verksamhetsprocesser finns 20-30 % effektiviseringspotential – ibland betydligt mer! Vi tror på att verksamhetens fulla potential nås med väletablerade arbetssätt som utvecklas, följs upp och förbättras med utgångspunkt i långsiktiga mål. Vi arbetar dels med grunderna för att kartlägga processer, men i huvudsak med kontinuerliga förbättringar av arbetssätt där även individen spelar en viktig roll. Genom vår processledningsmetodik arbetar vi även med att förbereda processer för att komma fram till och initiera digitala lösningar.

Flertalet av de metoder som vi använder grundar sig i att utveckla och förbättra arbetssätt med lösningar som leder till ökad effektivitet och kundnöjdhet. Vi använder verktyg baserat på processernas och organisationens mognad som både ger snabba resultat och långsiktigt hållbara lösningar.

Kunskap och stöd

tillio är en mötesplats för kunskap och stöd som utvecklar individer, organisationer och verksamheter. Propia finns som specialister på tillio och delar med sig av kunskap, inspiration, metoder och verktyg.

För ett framgångsrikt förändringsarbete behöver både ledare och medarbetare ha kunskap och förståelse kring förändringsarbete samt involveras och vara medansvariga i förändringsprocessen. På tillio får hela organisationen stöd, förståelse och samsyn kring vad som krävs för att lyckas med utveckling och förändring.

Nu finns allt ni behöver för att skapa framtidens bästa verksamhet samlat på ett och samma ställe, tillio är det självklara arbetsverktyget för ledning, utveckling och förbättring av din organisation.

Välkommen till tillio

Lyckade projekt genom framgångsrik förändringsledning

Endast 1 av 3 förändringsprojekt lyckas – det vill vi ändra på. På Propia är vi vana vid att ha rollen som projektledare i både stora och små organisationer. Under åren har vi arbetat med betydande förändringsresor, bland annat vid transformationer, organisationsförändringar, IT-utveckling och införande av processledningsorienterade organisationer. Vi har verktygen för att tillsammans med våra kunder skapa gemensamt väl förankrade och bestående resultat genom hela förändringsresan. En viktig del av vår filosofi är att göra rätt saker i rätt ordning och med rätt förutsättningar för att på så sätt skapa långsiktigt hållbara resultat.

Våra arbetssätt

Inspireras

För att inspirera inom vårt område anordnar vi Excellent Mornings®

Våra frukostseminarier har blivit en naturlig mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte, framtidsspaning och utveckling.

Excellent Mornings®

Framtid

Genom att samarbeta med akademin har vi vetenskaplig grund för hur vi arbetar och vet hur vi ska utvecklas för att möta framtiden.

Våra kunder erbjuds aktivt deltagande i Propias forsknings- och utvecklingsprojekt.

Samarbete med akademin

Sagt om oss

”Propia sprider en professionell och inspirerande känsla och är väldigt bra på att röra sig runt i vår organisation på eget initiativ för att snabbt etablera kontakter.”

– Verksamhetsutvecklingchef, Energibolag​​​​​​​

”Det vi uppskattat speciellt med Propia är att de hela tiden fokuserat på det resultat vi ville uppnå och hur deras kunskap och erfarenhet användes för att optimera arbetet för att nå det resultatet.”

– Verksamhetsutvecklingschef, Industriföretag​​​​​​​

”Konsulterna från Propia har visat ett stort mått av integritet och har inte dragit sig för att tala om för oss när vi varit på väg att fatta mindre kloka beslut.”

– Verksamhetsutvecklingschef, Industriföretag