Jessica Svärdell

Lär känna oss på Propia

Pedagogisk och innovativ verksamhetsutvecklare 

Jessica har en lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och utvecklingsfrågor inom kommunal verksamhet på såväl strategisk som taktisk och operativ nivå. En röd tråd har varit idé- och innovationsarbete, att skapa förutsättningar för ökad innovationsförmåga, vilket innefattar så väl organisatoriska som kulturella förutsättningar. Genom att utgå från behovsdriven utveckling och användarinvolvering säkerställer hon värdeskapande resultat. Jessica har jobbat utifrån olika organisatoriska perspektiv, bl.a. HR och digitalisering.

Jessica har ett stort intresse för människan i förändringsprocessen och ser därför att arbete med individ- och grupputveckling, förändringsledning samt med kultur är viktiga nycklar för att få förändringen att hända. Med sin pedagogiska ryggrad har hon lätt att förmedla, kommunicera, coacha och inspirera, leda grupper och processer och kan även vara ett stöd till ledningsgrupper för planering och genomförande av förändringsinitiativ.

Jag gillar att utmana och driva förändring på både individ- och gruppnivå.

Kompetensområden

  • Kompetensutveckling

  • Projektledning och förändringsledning

  • Workshopledning

  • Innovationsledning (ISO 56002) och tjänstedesign

  • Digital mognad

  • Metodstöd