Maria Lindgren

Lär känna oss på Propia

Pedagogisk och kreativ förändringsledare

Maria har en gedigen erfarenhet av att utveckla verksamheters styrbarhet och effektivitet vilket skapar förutsättningar för verksamheten att nå sina strategiska mål och nyttja sin fulla potential. Efter 28 år som chef i olika befattningar och branscher, både i Sverige och internationellt, har Maria en bred erfarenhet av ledningsarbete, analyser av verksamhetens behov och att driva förändringsarbete.

 Maria har av samarbetspartners beskrivits som idérik, lyhörd, pedagogisk och en person som ser helheten, sätter saker i sitt sammanhang och får saker att hända.

Med kreativitet och driv har jag ett stort fokus på att involvera för att skapa motivation och utnyttja en organisations samlade kompetens.

Kompetensområden

  • Kvalitets- och verksamhetsutveckling – att skapa förutsättningarna för nöjda kunder och effektiv resursanvändning.

  • Utveckling och implementering av integrerade ledningssystem omfattande kvalitet, miljö, hälsa, säkerhet mm.

  • Processledning med processutveckling, – förbättring och -styrning.

  • Arbetsmiljö och säkerhet; säkerhetskultur, riskhantering och utredningar

  • Strategiutveckling och verksamhetsstyrning med fokus på medarbetare, kunder och ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

  • Organisationsutveckling från verksamhetsgenomlysningar till genomförande av förändringar.