Åsa Andersson

Lär känna oss på Propia

Coachande förändrings- och projektledare

Åsa har både operationella och strategiska erfarenheter inom ledarskap, affärsutveckling och verksamhetsutveckling, så väl inom privat och offentlig verksamhet. Hon är van att hantera komplex problemlösning som kräver ett strukturerat, metodiskt och målorienterat arbetssätt. Hon har lång erfarenhet av att utveckla arbetssätt. Åsa har förmåga att se helheten och tar ofta initiativ till arbeten i syfte att skapa samsyn och tydlighet. Med goda ledaregenskaper skapar hon ett klimat för förändringsvilja.

Åsa är en erfaren IT-projektledare som är van att kommunicera med både ledning, IT-specialister och användare i verksamheten. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att accelerera sin digitala transformation. Har genomfört projekt i komplexa organisationer och med höga säkerhetskrav.

Jag brinner för att leda förändring med människors styrkor och potential i centrum. Ser IT och digitalisering som en möjliggörare för verksamheter att växa och blomstra.

Kompetensområden

  • Leda projekt, program och förändring

  • IT och digitalisering

  • Strategiarbete och utveckling av arbetssätt

  • Affärsmodeller, affärsutveckling & framgångsrika försäljningsprocesser

  • Leda verksamhet och utveckla team