Åsa Andersson

Lär känna oss på Propia

Coachande förändrings- och projektledare

Åsa har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att accelerera sin digitala transformation, både inom offentlig och privat verksamhet. Hon är en erfaren IT-projektledare som är van att kommunicera med både ledning, IT-specialister och användare i verksamheten. Har genomfört projekt i komplexa organisationer och
med höga säkerhetskrav. Åsa är certifieras projektledare inom PPS och tillämpar vedertagna agila metoder.

Åsa är van att hantera komplex problemlösning som kräver ett strukturerat, metodiskt och målorienterat arbetssätt. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av processer och arbetssätt. Åsa har förmåga att se helheten och tar ofta initiativ till arbeten i syfte att skapa samsyn och tydlighet. Med goda ledaregenskaper skapar hon ett klimat för förändringsvilja.

Jag brinner för att driva förändring och ser digitalisering som en möjliggörare för verksamheter att växa och blomstra.

Kompetensområden

  • Projektledaredare IT

  • Ledare/förändringsledare

  • Utveckling av processer och arbetssätt