Lars-Göran Gustafsson

Lär känna oss på Propia

Idérik och entusiasmerande verksamhetsutvecklare

Lars-Göran har under sina 30 år som konsult skaffat sig en bred erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt, ofta med processutveckling och IT/digitalisering som möjliggörare. LG har verkat inom industriföretag, kommuner och kommunala verksamheter och fastighetsbolag. LG har under de senaste åren stöttat flera kommuner och fastighetsbolag i deras verksamhets- och affärsutveckling med särskilt fokus på processutveckling och digital utveckling.

LG är initiativrik, kommunikativ och har förmåga att entusiasmera andra. Han är idérik och lyssnande vilket gör att han har lätt för att skapa delaktighet och att hitta lösningar som både är nytänkande, realistiska och genomförbara.

Jag tycker om att komma upp med idéer och utveckla dessa till nya modeller och metoder för att lösa utmaningar hos våra kunder.

Kompetensområden

  • Processledning och styrning

  • Processkartläggning och -utveckling med fokus på digitalisering

  • Ledningsseminarier, utbildning och workshops inom processledning

  • Analys och utvärdering inför införande av IT-lösningar

  • Organisations- och verksamhetsöversyner

  • Digitaliseringsmöjligheter och digitala koncept