John Johansson

Lär känna oss på Propia

Organisations- och verksamhetsutvecklare med goda ledaregenskaper

John har närmare 15 års erfarenhet av att arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling inom framförallt Inköp och Supply Chain. Han har stor vana av interimschefsrollen, projektledning, analys, ledningsarbete, verksamhetsstyrning, processutveckling och målstyrning samt att göra detta i tätt samarbete med ledningsgrupper inom både industri, handel och offentlig verksamhet. John har erfarenhet från chefsroller inom både Logistik/Supply Chain samt konsultbranschen. Han har suttit i ledningsgruppen för både Propia samt hos kunderna i många år.
John är i grunden civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning på Logistik.

Brinner för entreprenörskap. Så parallellt med mina uppdrag arbetar jag aktivt med styrelsen och investeringarna i vår familjekoncern inom bilhandel och fastigheter.

Kompetensområden

  • Projektledning

  • Interimschef inom Logistik / Supply Chain samt konsultverksamheter

  • Förändringsarbete kopplat till inköp, logistik och produktion

  • Kvalitativa och kvantitativa analyser och framtagande av beslutsunderlag inför investeringar

  • Verksamhetsstyrning – Effektivt ledningsarbete och målstyrning av verksamheter

  • Processutveckling och förändringsarbeten i offentlig verksamhet