Kunskap och inspiration

  • Kunskap
  • Engagemang
  • Hållbar förändring

Att sprida kunskap och engagemang är att skapa förutsättningar för hållbara förändringar. Vi på Propia delar med oss av vår erfarenhet och kunskap genom uppdrag, workshops, utbildningar och inspirationsföreläsningar.

Kunskap och stöd

Propias specialister delar med sig av sin expertis och sina metoder kring processledning, verksamhetsutveckling och förändringsarbete på tillio.

tillio är en digital mötesplats för kunskap och stöd som utvecklar individer, organisationer och verksamheter. Mötesplatsen är det självklara arbetsverktyget för ledning, utveckling och förbättring av din organisation.

Kontinuerligt lärande är avgörande för att möta dagens höga krav på ständig anpassning och utveckling. tillio möjliggör att ni kan öka era förmågor utifrån era förutsättningar och behov – när det passar er. Tack vare tillio får ni stöd i ert förändringsarbete före, under och efter ett projekt.

Samarbete med akademin

Samtidigt som vi jobbar med att förbättra våra kunders verksamheter idag vill vi även veta vad som krävs imorgon. Därför har vi samarbeten med flera universitet. Arbetet skapar grund för utveckling, och samarbeten mellan näringsliv och akademi är något som vi tror på då det främjar båda parter.

Examensarbete

Examensarbeten är en viktig del av Propias samarbete med akademin. Flertalet av de modeller och metodiker som Propia använder idag är utvecklade eller vidareutvecklade genom examensarbeten.

Utbildning i processorientering

Propias utbildningar i processorientering baseras på vår långa erfarenhet av processledning och arbete med processer. Våra utbildningar är behovsstyrda, skapar långsiktig kompetens och är lättillgängliga oavsett roll, bakgrund och erfarenhet. Utbildningarna erbjuds genom ett koncept där vi mixar e-utbildning med workshops.

Att sprida kunskap och engagemang är att skapa förutsättningar för hållbara förändringar.

Excellent Mornings®

För att inspirera inom våra områden anordnar vi Excellent Mornings®

Våra frukostseminarier har blivit en naturlig mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte, framtidsspaning och utveckling.