Thomas Claudelin

Lär känna oss på Propia

Strateg, förändringsledare och verksamhetsutvecklare

Thomas har 15 års konsulterfarenhet av att hjälpa klienter lösa strategiska frågor, transformera verksamhetsmodeller och förbättra verksamheter med ett särskilt fokus på energibranschen. Områden omfattar bland annat strategiutveckling, transformationer och förändringsledning, organisationsutveckling samt styrning och ledning inom både privat och offentlig sektor.

Thomas har arbetat med verksamhetsutveckling för att möta både kostnads-, intäkts- och regulatoriska krav och har god erfarenhet av att analysera, planera och genomföra förändringar för att förbättra organisationens effektivitet och resultat.

Thomas har en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi från Linköpings universitet samt studier vid National University of Singapore och har tidigare arbetat som managementkonsult på Deloitte.

Jag har bred erfarenhet av att leda och arbeta i analys- och förändringsprojekt inom strategi-, organisation- och verksamhetsutveckling.

Kompetensområden

  • Organisation- och verksamhetsutveckling

  • Strategi, styrning och ledning

  • Transformationsledning