Excellent mornings®

Mötesplatsen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

För att inspirera inom våra områden anordnar vi Excellent Mornings® – för att varje dag ska starta på allra bästa sätt!

Våra frukostseminarier är kostnadsfria och du får lyssna till våra egna experter och inspirerande gästföreläsare, möjlighet att knyta spännande kontakter och få nya idéer om hur du kan förbättra din verksamhet.

Anmäl dig till ett event eller gör en intresseanmälan genom att fylla i formuläret på länken nedan.

Genomförda event

BOTA – Modell för facilitering av förbättringsåtgärder i vården

Längre vårdköer och ökad tonvikt på tillgänglighet inom sjukvården är ingen nyhet. Det finns ett behov av att kunna effektivisera vården, där en viktig del är att skapa goda förutsättningar för förbättringsarbete hos klinikerna. Det här har Propias exjobbare Elin och Roseline tänkt göra med sin modell BOTA.

Vi vill hälsa er varmt välkomna till Excellent mornings den 22:e maj i Linköping. Denna morgon kommer ni få lyssna till studenterna Roseline Olaniran och Elin Willner som presentera sitt examensarbete om hur förbättringsarbete i vården kan underlättas. De har i sitt arbete tagit fram en modell för hur förbättringsåtgärder steg för steg kan genomföras och på ett systematiskt sätt driva ett aktivt och datadrivet förbättringsarbete. Enkelhet har varit i fokus vid framtagningen av modellen för att underlätta att åtgärder initieras, genomförs och följs upp i stället för att läggas på hyllan. Studien har genomfört tillsammans med Region Östergötland.

Propia är en del av Frontit
Under våren blev Propia en del av Frontit för att stärka det gemensamma erbjudandet och kunna hjälpa ännu fler kunder i deras förändringsresor. Tillsammans är vi 270 drivna och erfarna konsulter som finns på tolv olika platser runt om i landet. Denna Excellent mornings blir vårt första gemensamma event där vi hoppas att just du vill vara med. Läs mer om Frontits förvärv av Propia.

Välkommen
Ta nu chansen att delta vid en trevlig, lärorik och välsmakande frukost. Tillsammans kommer vi att få ta del av exjobbarnas studier och resultat, diskutera och utbyta idéer kring förbättringsarbete i vården samt höra mer om sammanslagningen av Propia och Frontit.

Vi har ett samarbete med Stadsmissionen där vi bland annat utbildar unga i projektledning genom satsningen Trygga Orten. Vill du bidra till Stadsmissionens viktiga arbete, swisha valfri summa till Stadsmissionen i Östergötland, Swishnummer: 900 87 80.

Onsdag 22 maj
Frukost: 8:00 – 8:30
Presentation: 8:30 – 9:30
Mingel: 9:30 – 10:00
Plats: Stadsmissionens café,
Ågatan 3, Linköping

Anmälan är stängd.

Trygga Orten – en kraftsamling i förebyggande arbete

Uppväxtvillkoren ser mörka ut för många unga i Sverige idag. Varje dag slås vi av rubriker om barnfattigdom, att unga rekryteras till gängkriminalitet och att andelen arbetslösa ökar bland unga i socioekonomiskt utsatta områden. Stadsmissionens initiativ Trygga Orten är en unik satsning för att skapa trygga uppväxtvillkor för våra barn och unga.

Varmt välkommen till en morgon där vi får lyssna på hur Östergötlands Stadsmission ser handlingskraften i de unga och hur näringslivet behöver vara med och kraftsamla för att ge handlingsutrymmet för dessa unga att lyckas.

Oscar Orlenius är verksamhetsområdeschef på Östergötlands Stadsmission och kommer berätta om hur de arbetar för att göra utsatta områden till omtyckta områden. Genom minskade samhällskostnader visar Trygga Orten med sin affärsmodell att förebyggande insatser och miljömässigt arbete lönar sig att investera i.

Vi kommer även berätta om hur Propia gått med som samarbetspartner för att bidra med sin kompetens i Trygga Ortens ledarskapsakademi.

Trygga Orten – unik satsning som främjar alla hållbarhetsperspektiv:

  • Social hållbarhet – skapa möjligheter för unga i utsatta områden att ta sig ur utanförskap
  • Ekologisk hållbarhet – minska nedskräpning och förändra attityder
  • Ekonomisk hållbarhet – minskande samhällskostnader genom förebyggande insatser

Läs mer om Trygga orten.

Välkommen till en julig frukost där vi inspireras och samtalar om hur vi tillsammans kan göra skillnad och skapa ett mänskligare samhälle.

Onsdag 6 december
Frukost: 8:00-8:30
Presentation: 8:30-9:30
Plats: Repslagaregatan 24, Linköping

Anmälan är stängd

Hållbarhet och förbättringsarbete i samverkan

Vi har inte längre tid att vänta på att ställa om för att på ett bärkraftigt sätt nyttja planetens resurser. Inget område i samhället kan lämnas orört och detsamma gäller hur vi driver och utvecklar våra verksamheter.

Länge har hållbarhetsarbetet fokuserat på hur en verksamhet ska integrera hållbarhet i sin strategi och styrning. Företag och organisationer har dock upplevt stora utmaningar om hur resan mot ökad hållbarhet kan synliggöras, och i förekommande fall även skärpas. Det har bland annat EU och FN tydligt observerat vilket lett till nya regelverk såsom CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) samt stöttandet i revideringen av kvalitetsstandarden ISO-9001.

På vårt Excellent Mornings ger vi konkreta tips och råd om hur ni kan arbeta integrerat med hållbarhetsfrågor i ert förbättringsarbete. Genom exempel leder vi samtalet om möjligheter och utmaningar, med utgångspunkt i praktisk erfarenhet och från akademisk forskning, samt var arbetet bör koncentreras.

Seminariet modereras av Stefan Jansson, senior konsult på Propia, med över 15 års erfarenhet att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor i företag och organisationer. Stefan har specialiserat sig på hållbar affärsutveckling och anlitas kontinuerligt av företag och organisationer att utveckla nya affärsmodeller och att vidareutveckla värdekedjor.

Torsdag 9 november
Frukost: 8:00-8:30
Presentation: 8:30-9:30
Plats: Repslagaregatan 24, Linköping

Anmälan stängd

Produktionsstyrning inom vården

Längre vårdköer och ökad tonvikt på tillgänglighet inom sjukvården är ingen nyhet. Samtidigt är det svårt att rekrytera specialister och bibehålla personal inom vården. Det finns därmed ett behov av att kunna effektivisera vården, något som tillämpningen av produktionsstyrning kan bidra med enligt våra exjobbare Eric och Hugo.

Vi vill hälsa er varmt välkomna till Excellent mornings den 25:e maj, där vi kommer att få höra studenterna Hugo och Eric presentera sitt examensarbete om produktionsstyrning inom vården. Hugo och Eric har arbetat hårt med sitt examensarbete och har lyckats identifiera flera områden inom produktionsstyrning som kan förbättras inom vården. De har undersökt och analyserat befintliga system och processer, och har kommit fram till flera lösningar för att effektivisera produktionen inom vården. Fallet som undersökningen har genomförts på är Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsorganisation.

Vi vill bjuda in er till denna lärorika morgon, där vi kommer att få ta del av deras forskning och resultat, och där vi också får möjlighet att diskutera och utbyta idéer om ämnet. Detta är en perfekt möjlighet för dig som är intresserad av förbättringar inom vården och som vill höra mer om de senaste rönen inom produktionsstyrning.

Torsdag 25 maj
Frukost: 8:00 – 8:30
Presentation: 8:30 – 9:30
Plats: Repslagaregatan 24, Linköping

Anmälan är stängd.

 

Innovation – inspiration och stöd för att möta framtiden

Vi står alla inför stora utmaningar och förändringar som kräver nya lösningar och nya sätt att arbeta. Förbättring och optimering är en självklar del i vårt arbete, men det räcker inte alltid till för att möta framtidens krav och förväntningar.

Välkommen till en frukost där du får svar på vad innovation handlar om, varför vi bör arbeta med det och hur vi kan höja verksamhetens innovationsförmåga.

Vissa utmaningar kräver mer än att vi justerar, effektiviserar eller utvecklar våra befintliga tjänster, produkter och arbetssätt. Ibland måste vi tänka och göra helt nytt. Alltså arbeta med innovation, något som ställer krav på förutsättningar och förmågor både när det gäller er organisation och kultur.

Propias konsulter Jessica Svärdell och Magdalena Green kommer denna morgon ge tips, stöd och inspiration så att ni kan öka er och er verksamhets innovationsförmåga. Med en god innovationsförmåga skapar ni förutsättningar för att ert erbjudande ska möta framtidens behov.

Onsdag 29 mars
Frukost: 8:00-8:30
Presentation: 8:30-9:30
Plats: Repslagaregatan 24, Linköping

Anmälan är stängd

Green karma – modell för ett mer proaktivt miljöarbete

För att ställa om till ett mer hållbart samhälle behöver vi ha ett mer proaktivt miljöarbete, hitta fler miljöinitiativ och lyfta blicken från specifika kundkrav till bredare och mer långsiktiga miljömål. Green Karma är en modell som mäter antalet nya miljöförbättringsförslag och hur många som har genomförts. Det leder till ett mer proaktivt miljöarbete där fokus ligger på framdriften och inte bara dagens direkta miljöpåverkan. Välkommen till en morgon där Propias konsult Peter Cronemyr presenterar modellen för ”miljökontot” Green Karma.

Modellen har lett till att marknadsföringen av miljömässigheten går lättare, men ännu viktigare, den leder till att företag bllir ännu mer proaktiva i att skapa nya initiativ och i att genomföra de initiativ som de har startat upp. Green Karma utvecklades i samarbete med två miljöambitiösa transportföretag, men den kan även användas i många andra branscher.
Peter Cronemyr har lång och gedigen erfarenhet av processutveckling och processledning. Han är docent i Kvalitetsteknik samt specialist på processledning. Peter har även en tjänst som biträdande professor i Kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet där han är huvudansvarig för utbildning och forskning om processledning.

Anmälningstiden har passerats, skulle du vara intresserad av att delta maila då excellentmornings@propia.se så ska vi kontrollera plats.

Onsdag 30 november
Frukost: 8:00-8:30
Presentation: 8:30-9:30
Plats: Repslagaregatan 24, Linköping

Styrning av organisationer för att uppnå hållbarhet – integrering, framgångsfaktorer och goda exempel

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för hela samhället, inte minst för organisationer. Men hur kan och bör organisationer arbeta med denna fråga? Årets exjobbare, Nora Larby och Henny Willman, har under våren arbetat med att undersöka hur organisationer kan styra sin verksamhet med hjälp av styrsystem för att uppnå hållbarhet.

Det råder brist på entydighet i hur organisationer bör styra sin verksamhet för att arbeta hållbart. I många organisationer blir således hållbarhet ett spår vid sidan om den ordinarie verksamheten och det finns svårigheter i att lyfta fram hur hållbarhet kan integreras i organisationen. Den akademiska litteraturen menar att integrering av hållbarhet i ordinarie styrningen är att föredra och att styrsystem – de samlade styrmekanismerna en organisation använder sig av – kan underlätta arbetet. För att undersöka hur organisationer kan och bör integrera hållbarhet i den ordinarie verksamheten och i styrsystem intervjuades flera organisationer inom olika branscher till årets exjobb. Organisationerna bidrog med både framgångsfaktorer och svårigheter de stött på, vilket har lett till att årets exjobb kan presentera analyser av hur organisationer kan arbeta hållbart genom integrering av hållbarhet i ordinarie styrsystem.

Norrköping torsdagen den 19 maj 2022.

Balansera krav och förväntningar – för ett hållbart arbetsliv

Arbetsliv, vardagsliv – liven hänger samman och förväntningarna på oss att vara professionella och tillgängliga i alla våra roller ökar. Frågan om människan som arbetande individ ställs på sin spets. Hur kan vi hålla alla bollar i luften?
Den digitala utvecklingen, ökade effektivitetskrav och generationsskiften på arbetsmarknaden är några av de faktorer som utmanar ett hållbart arbetsliv.

Livspussel presenteras ibland som ett evigt problem och något motigt. Samtidigt är det något vi är stolta över när vi ”får till det”. Att ge utrymme för samtal och dialog är ett sätt att stimulera utvecklingen på en god arbetsplats. Det händer något när vi frågar efter och erbjuder hjälp; man blir mer människa för varandra och tar emot erfarenhet från andra. Detta är grunden för en god miljö.

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor främjar produktivitet i en organisation. Dessutom minskar antalet sjukskrivningar. Balansamodellen har utvecklats i nära samarbete med flera olika arbetsplatser. Den tar ett helhetsgrepp som är görbart och upplevs som meningsfullt av medarbetarna.

Cecilia Nahnfeldt och Catarina Thuning tar oss en liten rundvandring i konsten att balansera vardagens alla utmaningar och samtidigt må bra tillsammans. Tillsammans gör att individperspektivet bryts och arbetsgemenskap/kultur lyfts!

Torsdag 23 september 2021.

Balansa

Cecilia Nahnfeldt är docent i genusvetenskap och har bl a utforskat gränssnittet mellan arbetsliv och övrigt liv och hur organisationer kan utveckla en kvalitetsfrämjande dialog. Cecilias forskning har utmynnat i en strukturerad modell för att samtala, att lyssna och finna nya vägar för ett hållbart arbetsliv – BALANSA. 

Catarina Thuning har en bakgrund som chef på högre nivå i 20 år. Sedan fyra år arbetar via egna bolag (Catma AB och Balansa AB) med att utveckla ett hållbart arbetsliv med fokus på människors mående och potential.

Digitalt återkopplade styrsystem för ledning och styrning – det som krävs för att fatta bättre beslut

Digitaliseringen av samhället är ett fortsatt hett ämne för våra exjobbare. I årets examensarbete har William Bergmark och Jakob Linderstam undersökt detta genom att studera hur processer och organisationsstyrning kan kopplas samman genom digitalt återkopplade styrsystem.

Många företag brister i användandet av statistik när de fattar beslut. Detta kan i sin tur leda till en överstyrning av företaget då de ändrar på processer som egentligen är stabila. För att grunda beslutet på ett bättre sätt kan processledningsverktyg användas, vilket leder till mer statistiskt säker data. Målet med examensarbetet är att ta reda på när och hur information från processer ska nå ledningsgruppen. Det är intressant att undersöka när detta ska ske är för att ledningen hos företag ska ansvara över strategiskt viktiga uppgifter och inte arbeta med det allt för taktiska arbeten hos företag. De kan alltså inte få all information från företagets processer, utan det behöver göras en avvägning gällande ifall informationen bör gå till ledningen eller ej. Anledningen till att det är intressant att utreda hur informationen går till ledningen är för att hur information presenteras har en stor påverkan på vilket intryck ledningen får av informationen och vilka åtgärder som det leder till.

Arbetet har en teoretisk del som hanterar aktuell och tidigare forskning samt en empirisk del där Jakob och William har intervjuat ett antal fallföretag och undersökt hur kopplingen mellan ledningen och processverksamheten i företaget ser ut. Svaren från fallföretagen har sedan jämförts med den nuvarande teorin inom de olika områdena och tillsammans skapat riktlinjer för företag och framtida forskning gällande hur och vilken återkoppling från processer som ska nå ledningen. William och Jakob studerar båda två till civilingenjörer inom industriell ekonomi med en masterinrikting mot strategi och styrning. 

Detta är ett forskningsområde som är högst intressant och vi ser mycket fram emot att få höra vad William och Jakob kommit fram till. Vad skapas egentligen för information i företags processer, och vad gör ledningen med denna information? Vad bör ledningen göra och vad bör de egentligen få höra?

Torsdag 27 maj 2021.

Stärk er kvalitetskultur!

Den 14 april bjuder vi in till nästa digitala Excellent Mornings, den här gången på temat kvalitetskultur.

Michael Westher från SIQ, Swedish Institute for Quality, gästar oss denna morgon för att berätta om vilka faktorer som inverkar på en verksamhets kvalitetskultur och varför kulturen är så viktig för en verksamhets framgång. Vi får också veta mer om hur den kan mätas och hur resultatet av en mätning kan användas för att stärka kvalitetskulturen, och därmed verksamheten, ytterligare.

 

Grunden för en hållbar verksamhet bygger på den kultur och på det ledarskap som råder i verksamheten. Forskningen visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för sina kunder och intressenter. Genom att stärka kvalitetskulturen skapas en bättre förmåga att agera och fatta kloka beslut i vardagens olika situationer. Det är en förmåga som blir alltmer väsentlig med den accelererande förändringstakten vi upplever i vår omgivning.

Michael Westher har lång erfarenhet av affärsutveckling i anknytning till kvalitetsarbete i samarbete med spetskompetensen vid Sveriges lärosäten och verksamheter från olika branscher. Ett av de forskningsprojekt Michael arbetat med är Kvalitetskulturindex som visualiserar den rådande kvalitetskulturen i en verksamhet för att förstå vad som behöver göras för att den ska stärkas. Michael är också ansvarig för medlemsverksamheten på SIQ.

Onsdag 14 april 2021.

Utveckla hållbara affärsmodeller med innovativ prissättning

Vi vill varmt välkomna er till ett interaktivt seminarium inom ett högaktuellt ämne. Propias kompetens inom hållbarhet och affärsutveckling har denna gång kombinerats med spjutspetsexpertis inom innovativ prissättning.

Stefan Jansson, Propia och Carl-Johan Petri, LiU kommer med utgångspunkt i praktiska exempel utmana hur organisationer kan utveckla sina affärer på ett hållbart sätt; både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. För numera är vi väl alla överens om att en hållbar utveckling inte längre är en brandingfråga, det är en självklarhet.

Det blir allt tydligare att organisationer behöver ställa om sin verksamhet för att vara konkurrenskraftig i framtiden. De kanske viktigaste insikterna i dagens ekonomier är att jordens resurser inte räcker till i den konsumtionsbaserade ekonomin. Den kanske allra mest tydliga trenden är utvecklingen av cirkulär ekonomi, det vill säga övergången från ett linjärt resursflöde till minskad resursanvändning och ökad cirkulation av resurser. Utifrån detta kan utsikterna verka mörka och utmaningarna stora. Men det kan också urskiljas stora affärsmässiga möjligheter. Kan ni bemästra insikterna om er omgivning kan nya möjligheter synliggöras, tillsammans med ett starkt värdeerbjudande och en innovativ prismodell kan utmaningen i själva verket mynna ut i succé. Genom några praktiska exempel sprunget ur akademisk forskning vill vi hjälpa er att starta resan mot ökad hållbarhet och lönsamhet. Varmt välkomna!

Carl-Johan Petri är docent i industriell ekonomi med inriktning mot ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Han är också en av initiativtagarna till forskningssamarbetet CASIP (Centre for advanced studies in innovative price models). Inom ramen för CASIP bedrivs forskning, utbildning och rådgivning om prismodeller och strategisk prissättning. Carl-Johan är också medförfattare till böcker som Prissättning: Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller ( 2013) och den nyligen släppta Strategic and Innovative Pricing – Price Models for a Digital Economy (2020).

Stefan arbetar som senior konsult för Propia där han med gedigen erfarenhet driver förändringsprojekt inom utveckling av affärs- och prismodeller, projekt- och portföljstyrning med särskilt fokus på miljö och hållbarhet. Stefan brinner för att generera långsiktigt bärkraftiga resultat för kunden och kombinerar sin kompetens med ett aktivt och handgripligt förändringsledningsarbete. I de senaste uppdragen har han exempelvis lett utvecklandet av cirkulära affärsmodeller med tillhörande transformationsplaner för omställning till en hållbar lönsamhet hos sina uppdragsgivare.

Torsdag 25 mars 2021.

 

Kreativ problemlösning

Torsdagen den 17 december 2020 gästades vi av vår samarbetspartner Crearum, vilket var en uppskattat föreläsning som många deltog i. Det var också många som inte kunde vara med därför kör vi igen! Torsdagen den 21 januari bjuder vi och Crearum in till föreläsning och digital workhop igen! Säkra din plats genom att anmäla dig redan nu.

Föreläsning: Tillsammans med vår samarbetspartner Crearum kommer vi att sätta ständiga förbättringar och förnyelse- eller innovationsförmåga i ett sammanhang. Vi ska ta en titt på viktiga förutsättningar för ett öppet klimat och en metodik för kreativ problemlösning med hjälp av Idediamanten® och hur ett effektivt förbättringsarbete kan lägga grunden för ökad innovationsförmåga.

Workshop: Vill du dessutom testa metodiken – häng kvar en stund till. Vi kommer att köra en digital workshop med maximalt 15 deltagare efter föreläsningen – här är det först till kvarn som gäller.

Torsdagen den 17 december 2021:
08:30 – 09:15 Föreläsning – Kreativ problemlösning
09:30 – 10:30 Workshop – Kreativ problemlösning
Plats: Var du än är

Torsdagen den 21 januari 2021:
08:30 – 09:15 Föreläsning – Kreativ problemlösning
09:30 – 10:30 Workshop – Kreativ problemlösning
Plats: Var du än är

Framgångsrik projektportföljstyrning och Överstyrning i organisationer – Livesändning från Kvalitetsdagen

Den första oktober 2020 sändes Kvalitetsdagen som två spännande seminarier live från vårt kontor i Norrköping! Om du missade det, eller vill se igen, kan du titta på inspelningen här till höger.

Under det första seminariet har ni möjlighet att lära er om framgångsrik projektportföljstyrning tillsammans med Anna Jonsson, Johan Hall och Stefan Jansson från Propia. Därefter går Jason Martin och Magdalena Smeds från LiU igenom överstyrning i organisationer och resultat från deras studie i ämnet.

Tidpunkter i inspelningen: Framgångsrik projektportföljstyrning: 00:01:45, Överstyrning i organisationer: 01:07:55

Torsdagen den 1 oktober.

Digitala verktyg för analys och förbättring

Välkommen till Excellent Mornings® torsdagen den 28 maj. Den här gången genomför vi seminariet digitalt.

Den alltmer digitaliserade världen ger oss oanade mängder data som ger oss fantastiska möjligheter till att jobba smartare och effektivare i verksamhetens processer. Ändå har många organisationer svårt att utnyttja den informationen på effektivt sätt sin verksamhet. Vår erfarenhet är att det finns en föreställning om att bara vi kan visualisera data så leder det automatiskt till analys och förbättring. Detta är dock inte alltid fallet. Tvärtemot, kan enbart visualisering i stället leda till felaktiga och/eller onödiga slutsatser och beslut. Det som saknas, enligt vår uppfattning, är en strukturerad metod för orsak-verkans-analys kopplad till de digitala verktygen. Årets exjobbare fick i uppdrag att ta fram en metod som integrerar digitala metoder och verktyg med en strukturerad metod för analys och förbättring, detta för att få ut maximal nytta av de nya möjligheter som digitaliseringen ger.

Nu har det blivit dags för Propias exjobbare, Carl Magnusson och Eskil Nordlund, att presentera resultatet av vårens arbete. Vi är naturligtvis spända över vilka slutsatser de drar, och har de lyckats ta fram någon metod?

Torsdagen den 28 maj 2020:

Resan börjar där du är – Verksamhetsanalyser för att möta morgondagens utmaningar

Välkommen till vårt nästa Excellent Mornings® i Norrköping!

Samhället förändras i en allt snabbare takt drivet av globalisering, klimatpåverkan, demografisk utveckling och en ökad digitalisering. Denna förändring ställer i sin tur stora krav på organisationer att bli mer effektiva och hållbara utan att kundnöjdheten påverkas negativt. Ofta bygger förbättringsinsikter på subjektiva bedömningar om vilka åtgärder som krävs för att skapa en mer effektiv verksamhet. Propia har under lång tid byggt upp en metodportfölj med egna och andras metoder för att analysera verksamheter ur olika perspektiv. Analyserna hittar potentialer till förbättring, ger vägledning om var insatser bör sättas in men framförallt skapar samsyn mellan intressenter och deras väg framåt.
Under seminariet guidas ni igenom en mängd analysmetoder, bland annat vår Processmognadsmodell samt SIQ’s Managementmodell och Kvalitetskulturindex, av våra experter. Vi blandar teori med praktisk tillämpning och insikter från våra kunder där metoderna gett konkreta effekter. Moderator för dagen är John Johansson.

Exempel på utmaningar och möjligheter som tas upp under seminariet:

  • Hur kan vi öka insikten om hur nuvarande processer fungerar?
  • Hur uppnår vi en samlad bild över den interna upplevelsen av verksamheten?
  • Hur drar vi nytta av den kunskap som finns i organisationen för att forma metoder och arbetssätt?
  • Hur skapar vi samsyn kring vad som krävs för att öka vår effektivitet?

Norrköping torsdagen den 27 februari:
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentation ”Resan börjar där du är”
Plats: Propia, Västgötegatan 13 C

The Digital Twin of Your Organization

Välkommen till vårt nästa Excellent Mornings®! Den här morgonen är temat digitala tvillingar, Digital twins. En digital tvilling är en virtuell modell av en process, produkt eller service och kan ses som en bro mellan den digitala och fysiska världen. Tvillingen har egenskaper som gör att den under olika betingelser kan generera realtidsdata som sedan kan användas för att simulera, validera, optimera och även testa olika scenarier. Möt Dr. John Gøtze från QualiWare och lyssna när han pratar om ”The Digital Twin of Your Organization”.

A Digital Twin of an Organization is a digital representation of the organization and its parts and it can even include digital representations of your organization’s assets. Gartner has proclaimed that a Digital Twin of an Organization is the future of performance optimization and what will bring “ContinousNext” to life. It is also included in their top ten strategic technology trends. A Digital Twin of the Organization must consist of the organization’s operating model, data about the organization’s constituents, one-to-one alignment between the Digital Twin and the organization, and the ability to monitor the organization’s relevant constituents.

Dr. John Gøtze joined QualiWare in 2013. He is responsible for QualiWare Center of Excellence and QualiWare Academy. Prior to QualiWare he was CEO for an EA consulting company, and prior to that he was a civil servant for more than ten years. He holds an MSc and a PhD.

Linköping torsdag den 10 oktober:
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentation ”The Digital Twin of Your Organization”
Plats: Sky Meetings, Tornbyvägen 1

Digital förmåga och process mining är viktiga komponenter i den digitala transformationen

Vid denna Excellent Mornings® blandas rykande färsk teori från Linköpings universitet med praktisk erfarenhet från Ericsson för att belysa det högaktuella och ibland svårbegripliga ämnet Digital transformation.

Digital transformation kan beskrivas som transformationen av verksamhet och strategi med hjälp av digital teknik och organisatoriska förändringar. Att kontinuerligt utveckla och anpassa sin organisation är en förutsättning för att den digitala transformationen ska generera önskat värde och en utmaning många företag står inför idag.

Årets exjobb på Propia handlar om att konkretisera vad som behöver göras för att tackla den digitala transformationen på ett framgångsrikt sätt. Vi inleder morgonen med en presentation av våra exjobbare Emma Berg och Cecilia Josefsson som berättar vad de kommit fram till.

Vi får därefter lyssna till Cecilia Anneroth (Program Manager Process Mining) på Ericssons som delar med sig av sina erfarenheter. Cecilia kommer bl.a. berätta om hur de i nära samarbete med Ericsson Digital Transformation Office (DTO) driver ett övergripande ledtidsförbättringsprogram där Process mining är ett viktigt verktyg för ökad automation och digital transformation. Baserat på den fakta de har i sina transaktionssystem kan processägare med hjälp av Process mining förstå processerna bättre och därmed initiera rätt åtgärder via s.k. Automation discoveries.

Linköping onsdag 22 maj:
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentationer
och dialog
Plats: Sky Meetings, Tornbyvägen 1

Kompetensmodell för framtidens verksamhetsutveckling

Vilka kompetenser krävs för att arbeta med verksamhetsutveckling när digitaliseringen blir alltmer viktig för utveckling och förnyelse?

Balansen mellan resurseffektivitet och krav på innovation och utveckling har blivit allt viktigare för framgångsrika organisationer, vilket ställer delvis nya krav på ledningens verksamhetsutveckling.

Utifrån ett pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet och avdelningen för Logistik och Kvalitetsutveckling, inleder Jason Martin och Mattias Elg denna Excellent Mornings® med att presentera en kompetensmodell för kvalitet/verksamhetsutveckling samt digitaliseringens utmaningar i en kvalitets-/ och verksamhetsutvecklingskontext. Seminariet fortsätter sedan med en diskussion kring innehållet utifrån era tankar och erfarenheter.

Jason Martin är doktorand vid avdelningen för logistik och kvalitetsutveckling. Mattias Elg är professor i kvalitetsteknik vid Linköpings universitet.

Linköping onsdag 6 mars
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentation av modeller och diskussion utifrån deltagarnas erfarenheter
Plats: Sky Meetings, Tornbyv. 1

Få koll på kvalitetsutmaningarna – och hur du bäst löser dem

Kommande Excellent Mornings® tar sikte på de utmaningar som kvalitetsområdet står inför. Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete vara relevant i framtidens verksamheter?

Det har gått sex år sedan SQMA:s första rapport publicerades där de största utmaningarna inom kvalitetsområdet presenterades. Rapporten fick stor uppmärksamhet och har legat till grund för en rad forskningsprojekt inom de olika områden som rapporten identifierade.

Nu har en ny uppdaterad studie av kvalitetsutmaningarna publicerats. Michael Westher från SIQ, Swedish Institute for Quality, är på plats och berättar om de nya resultaten – Vilka är de utmaningar som kvalitetsprofessionen idag pekar ut som de viktigaste för att nå framgång och måluppfyllnad de närmaste åren?

SQMA, Swedish Quality Management Academy, är en forskningsplattform som samlar universitet och högskolor inom området kvalitetsutveckling i Sverige. Rapporten baserar sig på en nationell och branschöverskridande studie med över 500 respondenter som utforskat vilka områden som kvalitetsprofessionen pekar ut som de mest utmanande de närmsta fem åren.

Linköping 22 november
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats:
Sky Meetings, Tornbyvägen 1

Surfa på vågen eller hamna i bakvatten

Hur kan små och medelstora företag nyttja tillgången av extern digital kompetens för att möta framtida digitala utmaningar?
Välkommen till Excellent Mornings® för att lyssna till Propias exjobbare!

Digitalisering är högst relevant för att kunna möta framtida kundbehov och bibehålla hög konkurrenskraft. Idag talas det mycket om digitalisering, men i mindre utsträckning om vad det är och faktiskt innebär. En problembild är att små och medelstora verksamheter saknar tillgång till kunskap om vad som är möjligt rent tekniskt för att digitalisera processer.

Med detta som bakgrund genomförs två exjobb på Propia i syfte att komma fram till strukturerade tillvägagångssätt som beskriver hur man praktiskt identifierar och prioriterar digitala lösningar. Maja, Daniel, Andreas och Ludvig studerar Industriell ekonomi på Linköpings universitet och förväntas vara klara till sommaren. Under Excellent Mornings® får vi ta del av deras resultat.

Linköping 24 maj
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats: Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1

Stockholm 31 maj
Tid: 08:30 – 09:30
(frukost serveras från 08:00)
Plats: Propia, Alströmergatan 45

SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att elda i en snabbt föränderlig värld

Den 17 maj välkomnar vi dig till Excellent Mornings® där Mats Deleryd, VD SIQ, berättar om SIQ:s arbete med fokus på SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld.

Propia är sedan årsskiftet samarbetspartner med SIQ (Swedish Institute for Quality). SIQ Managamentmodell lanserades i januari 2018 och är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt där 130 forskare och praktiker bidragit till att utveckla och testa modellen. Modellen identifierar fem faktorer för framgång och bygger mycket på att samverka med kunder och intressenter, leda för hållbarhet och etablera en kultur för ständiga förbättringar och innovationer där man involverar motiverade medarbetare.

Frukostseminariet är för dig som vill veta mer om SIQ med fokus på deras managementmodell. Som vanligt sker presentationen fram till 9:00. Denna gång ges möjlighet att stanna kvar för en fördjupning i modellen och ytterligare diskussion fram till 10:00.

Norrköping 17 maj
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:00 Presentation
09:00 – 10:00 Påtår och fördjupning
Plats: Propia, Västgötegatan 13 C
Anmälan öppen till 14 maj

Kvalitetskultur

Vad är en kvalitetskultur? Och hur kan den mätas och utvecklas?

Under denna Excellent Mornings® berättar Peter Cronemyr om ett forskningsprojekt om Kvalitetskultur. Peter kommer under morgonen redovisa resultatet från projektet och även hålla en kort workshop där vi får en överblick över deltagarnas kvalitetskultur.

Forskningsprojektet har fått stor uppmärksamhet och flera presentationer har gjorts på företag och konferenser. Det pågår även ett vidareutvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett webbaserat mätverktyg.

Projektet leddes av Peter Cronemyr, Linköpings universitet, Ingela Bäckström, Mittuniversitetet Östersund och Åsa Rönnbäck, SIQ Göteborg. I projektet deltog även sju stora företag och offentliga organisationer och finansierades av SQMA – Swedish Quality Management Academy.

Norrköping 19 oktober.

Stockholm 8 februari.

Digital mognad

Vad krävs för att nå högre digital mognad?

Digitalisering håller på att rita om kartan för hur företag skapar kundvärde och idag krävs det en anpassning till den digitala världen för att vara fortsatt relevant och konkurrenskraftig. Vad innebär det egentligen för företag att vara digitalt mogna och vilken affärspotential medför digital mognad?

Jesper Hägg och Sandy Sandhu påbörjade i januari sitt exjobb på Propia inom digitalisering. Målet med exjobbet är att skapa en modell som möjliggör kartläggning och utvärdering av digital mognad i processer för att få förståelse för var den digitala utvecklingspotentialen är som störst.

Digital transformation hamnar allt högre upp på många företagsledningars agenda, men utmaningarna är många och komplexa när det kommer till att realisera en sådan förändring i verksamheten. Under morgonen  kommer vanligt missförstådda begrepp inom området digitala transformationer att förtydligas med stöd i akademin. Ni kommer även att få en presentation av varför digital mognad är grundläggande för att realisera digitala strategier i företag och vad effekterna av digitalt mogna processer kan innebära.

Stockholm 11 maj
Tid: 08:30-09:30
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Linköping 18 maj
Tid: 08:00-09:00
Plats: Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1

Förändringsresan mot en kundstyrd verksamhet

Hur går man från ett passivt försäkringskollektiv till 1,4 miljoner aktiva ägare över en natt? Vad ställer det för krav på den egna organisationen och hur får man sina kunder att engagera sig? Kajsa Nordborg som är ansvarig för kundinflytande på Skandia berättar om Skandias förändringsresa.

Norrköping 2017-02-02 | Stockholm 2017-02-23

Digitalisering – vad händer i det nätverkande samhället?

Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden. Villkoren för många branscher och sektorer förändras i en historiskt hög takt. Vad behöver vi göra för att inta en tätposition i den digitala omställningen? Mikael Anneroth, Expert Society impact of ICT på Ericsson Research, berättar om sin syn på saken.

Norrköping 2016-10-27

Strategic Portfolio Management

Utifrån vilka parametrar ska värdering, prioritering och utvärdering av utvecklingsprojekt utföras för att bedöma dess strategiska relevans? Hur bidrar projekten till organisationens strategiska utveckling och hur visualiseras detta? Propias exjobbare Johan Hall och Patrick Fraenkel berättar!

Norrköping 2016-05-12 | Stockholm 2016-05-19

Innovation – där ingen kunde tro att idéer kunde gro

Nu har vi glädjen att välkomna en av våra viktiga kunder till talarstolen. Stefan Jakobsson, medlem i koncernledningen med övergripande ansvar IT, affärs- och verksamhetsutveckling, berättar om hur Tekniska verken i Linköping lyckats med innovation i en verksamhet där samhällsuppgiften och miljöaspekterna är lika viktiga som affärsperspektivet.

Stockholm 2015-10-15 | Norrköping 2016-03-03

102-åringen som blickar framåt

Excellent Mornings ® har nyligen fyllt 2 år så vad passar bättre än att presentera en person som är ett helt sekel äldre? Lyssna till hur det var att vara ingenjör på 30-talet, hur det varit att vara med om Sveriges utveckling under 1900-talet och vilka framgångsfaktorerna till ett långt liv är enligt Sten. Välkommen att inspireras av 102-åringen Sten Bolling.

Norrköping 2015-12-03

Analytics for Management – mät och visualisera på rätt sätt

Hur vet man att man är på rätt väg med sin organisation? Vad ska man mäta för att styra organisationen mot uppsatta mål? Hur visualiserar man Key Performance Indicators (KPI:er) på rätt sätt? För att besvara dessa frågor arbetar vi på Propia med konceptet Analytics for Management. Propias exjobbare Louise Sandén och Tanima Chowdhury berättar!

Norrköping 2015-04-23 | Stockholm 2015-05-21

Ditt beteende – framgångsfaktor eller fälla?

Thomas Larsson från Effectiveness Consultants har tillsammans med sina kollegor utvecklat beteendeinstrumentet Interpersonal Dynamics Inventory – IDI. Instrumentet mäter det intryck du gör på andra i din omgivning och ger dig information om hur du kan utveckla din förmåga till samspel med andra människor.

Norrköping 2014-11-13 | Stockholm 2015-02-19

Från processkarta till verklig förändring

Att bedriva förändring är inte alltid lätt. Studier visar att många förändringsprojekt inte alltid når sin fulla effekt, eller rent utav misslyckas helt. Alstom Power Sweden är ett av de företag som lyckats med ett större förändringsprojekt och är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Vi lyssnar till projektledare Annika Kindlund som drivit arbetet med att utveckla Alstoms leveransprocess enligt Propia Process Management.

Norrköping 2014-09-25

Den digitala coachen

Att använda smartphone-applikationer som hjälper oss förändra vanor kring kost och träning är numera en självklarhet för många. Genom smarta mobilapplikationer som hjälper användaren med påminnelser, uppmuntran och feedback blir fokus i utvecklingsinsatser reell beteendeförändring i stället för att stanna vid vackra ord i en detaljerad förändringsplan. John Airaksinen från Psykologifabrikens verksamhet berättar.

2014-05-22

Du blir vad du mäter 2.0

Andreas Jonsson, konsult på Propia, visar pågående forskning och utveckling inom området Analytics for Management. Därefter berättar Pether Andersson från QualiWare att berätta om hur mätdata kopplat till processtrukturen analyseras och tydligt visualiseras.

Stockholm 2014-03-06

Du blir vad du mäter

I många organisationer är det idag vanligt att beslut fattas på dåligt underbyggda fakta med felaktiga data och många gånger även på beslutsfattarens egen intuition. Peter Cronemyr, Tekn. Dr., berättar om pågående forskning och utveckling inom området Analytics for Management. Därefter beskriver Martin Thorén från Infviz hur man med hjälp av visualisering kan göra komplex data begriplig och på så vis stötta snabbare och bättre beslutsfattande.

Norrköping 2013-11-28

Att veta var vi är och vart vi är på väg

Peter Cronemyr beskriver Propias processmognadsmodell,  hur vi tar reda på var vi är, vad vi behöver göra och i vilken ordning, för att på så sätt få ett långsiktigt resultat som leder till organisations strategiska utveckling. Därefter berättar Bjarte Bugge från designbolaget Usify om ”Design Thinking – en nyckel till framgång vid utvecklings- och förändringsprojekt”.

Stockholm 2013-10-24