Peter Cronemyr

Lär känna oss på Propia

Docent i Kvalitetsteknik samt specialist på processledning och Six Sigma

Peter Cronemyr har lång och gedigen erfarenhet av processutveckling och processledning. Han är docent i Kvalitetsteknik samt specialist på Processledning och Six Sigma (Master Black Belt). Peter har även en tjänst som biträdande professor i Kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet där han är huvudansvarig för utbildning och forskning om processledning. Peter har vid flera tillfällen fått utmärkelse som bästa lärare. Han är även huvudhandledare till två doktorander.

Under många år har Peter arbetat med produkt- och processutveckling på Siemens, Alstom, ABB och Saab. I sin roll som specialist och chef har han lett och coachat ett stort antal Six Sigma-projekt och processkartläggningsprojekt.

Peter är en drivande, inspirerande och social person som utnyttjar sin stora erfarenhet och teoretiska kunskapsbas för att motivera, coacha och driva på processarbete i stora och små organisationer.

Någon sa ”Peter är en övervintrad hårdrockare och Six Sigma-nörd”. Det stämmer.

Kompetensområden

  • Kvalitetsutveckling – från kundfokus till samhällsfokus

  • Processledning ur ett helhetsperspektiv

  • Analys och förbättring av processer med Six Sigma-metoden

  • Produktutvecklingsprocessen ur tre perspektiv: strategiskt, taktiskt och operativt

  • Processimuleringar