Våra examensarbeten

Tillsammans gör vi Sveriges verksamheter bättre än igår

Examensarbeten är en viktig del av Propias samarbete med akademin. Flertalet av de modeller och metodiker som Propia använder är utvecklade eller vidareutvecklade genom examensarbeten.

Vi på Propia tycker om att hänga med i det senaste, och då inte minst i forskningsvärlden. Ett sätt för oss att hålla oss uppdaterade är att erbjuda studenter exjobb, något som också varit en framgångsfaktor för oss i utvecklandet av nya modeller och metoder. Studenterna utmanar oss och bidrar med nya perspektiv – plus det brukar vara väldigt roligt.

Examensarbete 2024

Årets exjobb, som är i samarbete med Region Östergötland, resulterade i en modell för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. BOTA, som modellen döptes till, fokuserar på att göra förbättringsarbetet enkelt men samtidigt strukturerat och med bra vägledning i modellen hoppas författarna Elin och Roseline att kliniker ska kunna effektivisera sitt förbättringsarbete.

Lär känna tidigare exjobbare

Produktionsstyrning inom vården

Exjobbarna Eric och Hugo har tillsammans med Region Östergötland undersökt användningen av produktionsdata och hur produktionsstyrning kan effektivisera vård och omsorg.

Hur kan och bör organisationer arbeta med hållbarhet?

Exjobbarna Nora och Henny undersökt hur organisationer kan styra sin verksamhet med hjälp av styrsystem för att uppnå hållbarhet.

Digitalt återkopplat styrsystem för ledning och styrning

Exjobbarna Jakob och William gjorde ett examensarbete som fokuserade på digitalt återkopplade styrsystem för ledning och styrning.

Digital transformation och dynamiska förmågor

Exjobbarna Emma och Cecilia studerade hur man kan bygga in en digital förmåga i verksamheten till det som inom strategilitteraturen kallas för Dynamiska förmågor.

Examensarbeten på Propia

Här kan du ladda ner och läsa examensarbeten som genomförts i samarbete med Propia.