Johanna Fransson Lindholm

Lär känna oss på Propia

Lyhörd projektledare med driv

Johanna har stor erfarenhet av att analysera verksamheter och har under sina år som konsult fokuserat mycket på offentlig sektor. Johanna är en van projektledare och har projektlett organisations- och verksamhetsutveckling, processkartläggningar och IT-projekt hos fastighetsbolag, kommuner och kommunalt ägda bolag.

Johanna arbetar strukturerat och med stort fokus på arbetsgruppen under projekt. Johannas positiva grundsyn och förmåga att kommunicera gör att hon snabbt blir en i gänget och på ett naturligt sätt driver projekt framåt. Av projektteam beskrivs Johanna som engagerad, lyhörd och den som ser till att projekt kommer framåt och fokuserar på rätt saker.

Jag gillar att sätta mig in i komplexa situationer och skapa ett sammanhang kring det.

Kompetensområden

  • Verksamhetsutvecklings- och förändringsprojekt

  • Organisationsöversyner och genomlysningar

  • Projektledning

  • Kravinsamling, i samband med systemutveckling och upphandling

  • Processledning och processutveckling

  • Förändringsledning vid implementationsprojekt