Arjun Bakshi

Lär känna oss på Propia

Förändringsledare med stort kundfokus

Arjun har över två decenniers erfarenhet av ledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning där han hjälpt organisationer att nå sina mål. Hans fokus har alltid varit att skapa positiva resultat och förbättringar, oavsett om han arbetat inom kommuner, Regeringskansliet eller intresseorganisationer. 

Med sin breda erfarenhet och kompetens stöttar Arjun organisationer i att identifiera och lösa utmaningar samt ge stöd till ledningsgrupper för planering och genomförande av förändringsinitiativ. Han har arbetat med allt från processledning och projektledning till strategisk kompetensförsörjningsplanering.

Arjun är en erfaren ledare och chef som har arbetat inom politiskt styrda verksamheter vilket ger honom förståelse för komplexa organisationsstrukturer. Han är en pålitlig partner när det gäller process- och förändringsledning samt ökad effektivitet, alltid med ett tydligt kundfokus.

Mitt mål är alltid att skapa ökad effektivitet, kundvärde och lönsamhet. 

Kompetensområden

  • Processledning och processutveckling 

  • Projekt- och förändringsledning 

  • Ledarskapsutveckling 

  • Organisationsöversyn