Genomförda examensarbeten

Nedan kan du ladda ned och läsa examensarbeten som har utförts på Propia.

Organisationers användning styrsystem för att uppnå hållbarhet

Författare: Nora Larby & Henny Willman
Utgiven år: 2022

Ladda ned examensarbetet

Digitalt återkopplat styrsystem för ledning och styrning

Författare: William Bergmark & Jakob Linderstam
Utgiven år: 2021

Ladda ned examensarbetet

Digital Tools for Analysis and Improvement

Författare: Carl Magnusson & Eskil Nordlund
Utgiven år: 2020

Ladda ned examensarbetet

Enabling Digital Transformation

Författare: Emma Berg & Cecilia Josefsson
Utgiven år: 2019

Ladda ned examensarbetet

Towards a Framework for Identifying Digital Improvement Opportunities

Författare: Andreas Rosell & Ludvig Salomonsson
Utgiven år: 2018

Ladda ned examensarbetet

A Conceptual Cooperative Model Designed for Business Processes, Digitalisation and Innovation

Författare: Daniel Sehlin & Maja Truedsson
Utgiven år: 2018

Ladda ned examensarbetet
Ladda ned artikeln

Do or Die: How large organizations can reach a higher level of digital maturity

Författare: Jesper Hägg & Sandy Sandhu
Utgiven år: 2017

Ladda ned examensarbetet

Strategisk styrning av portföljer med utvecklingsprojekt

Författare: Patrick Fraenkel & Johan Hall
Utgiven år: 2016

Ladda ned examensarbetet
Till modellen

Analytics for Management

Författare: Louise Sandén & Tanima Chowdhury
Utgiven år: 2015

Ladda ned examensarbetet
Till modellen

A Study of Positioning on the Market of Management Consulting

Författare: Björn Lind & Erik Martinsson
Utgiven år: 2013

Ladda ned examensarbetet

Utveckling av en processmognads­modell med tillhörande diagnosverktyg

Författare: Alexander Bergholtz & Mikael Danielsson
Utgiven år: 2011

Ladda ned examensarbetet