Genomförda examensarbeten

Nedan kan du ladda ned och läsa examensarbeten som har utförts på Propia.

Från remiss till beslut: Datadrivet beslutsfattande i en produktionsstyrd hälso- och sjukvårdsorganisation

Författare: Eric Schadewitz och Hugo Hallstensson Riddargård
Utgiven år: 2023

Digitalt återkopplat styrsystem för ledning och styrning

Författare: William Bergmark & Jakob Linderstam
Utgiven år: 2021

Digital Tools for Analysis and Improvement

Författare: Carl Magnusson & Eskil Nordlund
Utgiven år: 2020

Enabling Digital Transformation

Författare: Emma Berg & Cecilia Josefsson
Utgiven år: 2019

Towards a Framework for Identifying Digital Improvement Opportunities

Författare: Andreas Rosell & Ludvig Salomonsson
Utgiven år: 2018

A Conceptual Cooperative Model Designed for Business Processes, Digitalisation and Innovation

Författare: Daniel Sehlin & Maja Truedsson
Utgiven år: 2018

Do or Die: How large organizations can reach a higher level of digital maturity

Författare: Jesper Hägg & Sandy Sandhu
Utgiven år: 2017

Strategisk styrning av portföljer med utvecklingsprojekt

Författare: Patrick Fraenkel & Johan Hall
Utgiven år: 2016

Analytics for Management

Författare: Louise Sandén & Tanima Chowdhury
Utgiven år: 2015

A Study of Positioning on the Market of Management Consulting

Författare: Björn Lind & Erik Martinsson
Utgiven år: 2013

Utveckling av en processmognads­modell med tillhörande diagnosverktyg

Författare: Alexander Bergholtz & Mikael Danielsson
Utgiven år: 2011