Examensarbete – Digital förmåga

Emma Berg och Cecilia Josefsson berättar

Även i år är vi på Propia glada över att ha exjobbare hos oss. Den här gången är det civilingenjörsstudenterna Emma och Cecilia som under våren fokuserar på Digital förmåga. Vad handlar egentligen deras examensarbete om? Läs vår intervju med årets exjobbare!

Berätta om vägen till ert examensarbete. Hur kom ni i kontakt med Propia?
Första gången vi stötte på Propia var redan under vårt fjärde år på civilingenjörsprogrammet under studentarbetsmarknadsmässan TEAM 2017. Vi fick redan då en mycket bra magkänsla och ett positivt intryck av företaget. När det sedan var dags att börja leta exjobb så spånade vi på idéer kring vad vi ville skriva, och då vi kom i kontakt med Propias tema för exjobbet 2019 – Digital förmåga. Vi kände genast att detta var något för oss. Vi båda läser civilingenjörslinjen Industriell ekonomi med masterprofil Strategi och styrning vid Linköpings universitet, och vi var tidigt inne på att skriva om strategi kopplat till digitalisering då det är en aktuell utmaning som många företag står inför idag.

Vad handlar ert exjobb om?
Vi har valt att koppla uppdraget med att bygga in en digital förmåga i verksamheten till det som inom strategilitteraturen kallas för Dynamiska förmågor. Det innebär i korthet att utveckla rutiner för kontinuerlig förändring, och i vårt fall konkretisera vilka förutsättningar som behöver finnas på plats i en verksamhet för digital transformation. Extra roligt med just detta exjobb är att det genomförs inom ramen för en gemensam satsning tillsammans med Tekniska verken, Knowit och CGI. Det innebär att vi som är exjobbare från Propia till viss del kommer att arbeta tillsammans med exjobbare från dessa företag, och kan bolla idéer och hjälpas åt med att driva varandras arbeten framåt. Medan vi skriver om strategidelen kopplat till digitala satsningar, så tittar de andra på frågor som styrning och förvaltning av dessa. Tack vare detta får vi en helhetsbild, vilket gör det hela mycket spännande.

Nu är vi inne på exjobbsvecka åtta och är i princip klara med den första, mer teoretiska delen, av arbetet och i nästa fas blir det mer fokus på att genomföra intervjuer vilket ska bli jättespännande. Vi har redan hunnit med att få uppleva både julfest och afterwork med Propia samt en kickoff med de andra exjobbarna. Vi känner oss varmt välkomnade av Propia och den härliga företagskulturen. Nu ser vi fram emot våren tillsammans med resten av gänget!

Är du en blivande Propian?

Är du intresserad av att bli en del av Propia? Välkommen att kontakta vår konsultchef, Thomas Claudelin.

thomas.claudelin@propia.se