Vi fortsätter traditionen av att ha exjobbare hos oss och vi är mycket glada över att Henny och Nora är just hos oss! Henny Willman och Nora Larby är båda civilingenjörsstudenter som under våren undersöker hur organisationer kan lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Vi har frågat exjobbarna om arbetet och om hur det är att skriva exjobb på Propia, läs deras svar nedan.

Hur kom ni i kontakt med Propia?
Jag (Henny) kände till dem sedan tidigare och när det blev dags att börja fundera på var vi skulle skriva exjobb någonstans tog vi kontakt med Jakob Linderstam, som vi känner sedan studietiden och som börjat jobba på Propia. Eftersom Propia också har en stark koppling till universitetet hade vi även sett att de har studentkvällar samt Excellent Mornings tillsammans med några av våra examinatorer. Efter ett möte tillsammans med Jakob och LG Gustafsson där vi brainstormade fram idéer för exjobbet kände både vi och dem att det var en bra match.

Vad handlar examensarbetet om?
Vi undersöker hur organisationer bör styra sin verksamhet för att arbeta hållbart. Grunden för exjobbet är att det råder brist på entydighet i hur organisationer bör arbeta för att uppnå hållbarhet och att hållbarhet således ofta blir ett spår vid sidan om den ordinarie verksamheten. För att undersöka hur organisationer kan och bör arbeta har vi både sammanställt akademisk litteratur inom området samt intervjuat flera organisationer från olika branscher. Detta har lett till att vi snart kan presentera både framgångsfaktorer och goda exempel på hur organisationer kan styra sin verksamhet för att arbeta hållbart.

Hur är det att skriva examensarbete med Propia?
Först och främst är det väldigt roligt att vara en del av företaget och den gemenskap som finns. Vi har sedan start känt oss väldigt välkomnade och fått ett fint stöd från alla kollegor genom AW:s, konferens men även hjälp att hitta fallföretag. Det är även väldigt roligt att de använder exjobb som ett sätt att utveckla företagets erbjudanden och vår förhoppning är att kunna bidra med kunskap och insikter som hjälper dem i utvecklingen av bolaget.

Henny och Nora kommer torsdagen 19 maj kl 8:30 att presentera sitt exjobb på Excellent Mornings.
Om du vill delta hittar du mer information genom att klicka dig vidare nedan.

Vi på Propia vill också passa på att önska dig en glad påsk!