Även i år är vi på Propia mycket glada över att ha exjobbare hos oss. Den här gången är det civilingenjörsstudenterna Jakob Linderstam och William Bergmark som under våren fokuserar på Digitalt återkopplade styrsystem för ledning och styrning. I intervjun berättar Jakob och William om exjobbet och hur det är att skriva exjobb på Propia.

Hur kom ni i kontakt med Propia?
Vi inledde vårt sökande efter examensarbete med en klassisk Googling. Detta tog oss till en lista på LinkedIn med ett dussintals annonser om examensarbeten, varav en var från Propia. Vi läste beskrivningen och insåg direkt att det här kan passa oss, så vi skickade ett mail till konsultchef Thomas Claudelin. Några dagar senare fick vi svar om att de tyckte vi hade intressanta profiler och att de ville ha en ömsesidig presentation och diskussion med oss. Runt samma tid hade Propia även en digital mingelkväll där vi fick höra mer om hur det är att arbeta som konsult på företag, och även om vi redan hade sökt examensarbetet då så blev vi ytterligare säkra på att deras uppdrag var något vi ville ta oss an.

Vad handlar examensarbetet om?
Grunden i examensarbetet är att försöka koppla ihop processledning med organisationsledning hos företag. Många företag brister i användandet av statistik när de fattar beslut. Detta kan i sin tur leda till en överstyrning av företaget då de ändrar på processer som egentligen är stabila. För att grunda beslutet på ett bättre sätt kan processledningsverktyg användas, vilket leder till mer statistiskt säker data. Målet med rapporten är att ta reda på när och hur information från processer ska nå ledningsgruppen. Anledningen till att det blir intressant att kolla på när detta ska ske är för att ledningen hos företag ska ansvara över strategiskt viktiga uppgifter och inte arbeta med det allt för taktiska arbeten hos företag. De kan alltså inte få all information från företagets processer, utan det behöver göras en avvägning gällande ifall informationen bör gå till ledningen eller ej. Anledningen till att det är intressant att kolla på hur informationen går till ledningen är för att hur information presenteras har en stor påverkan på vilket intryck ledningen får av informationen och vilka åtgärder som det leder till.

Hur är det att skriva examensarbete med Propia?
Som examensarbetare på Propia är man en del av deras R&D och blir därmed inkluderad i organisationen som sådan. Trots pandemin som sätter sina gränser så deltar vi i de digitala månadsmötena som hålls, fredagsfika, och även en längre vinterkonferens. Propia visar ett intresse för oss inte enbart som examensarbetare utan som nämnt en del av organisationen och inkluderar oss i deras strategiska och taktiska arbete vilket ger en ytterligare dimension till arbetet vi gör. Propianerna är även ett härligt och inbjudande gäng och de inger en känsla av ett familjärt konsultbolag där alla blir sedda, även katter och hundar.