Propia är sedan årsskiftet samarbetspartner med SIQ (Swedish Institute for Quality). Den 17 maj välkomnar vi dig till Excellent Mornings® där Mats Deleryd, VD SIQ, berättar om SIQ:s arbete med fokus på SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld.