Vi på Propia är mycket stolta över Peters bedrifter. Peters svar på frågan om vad hans forskning handlar om lyder:

”För att uppnå kortsiktiga och långsiktiga mål behöver de flesta organisationer utvecklas. Det görs antingen på ett planerat sätt eller genom att man anpassar sig efter nya förutsättningar. Oftast gör man båda – planera och parera – båda behövs men ofta ligger fokus på att parera vilket är reaktivt och man eftersträvar då ett mer proaktivt förhållningssätt. Ett sådant sätt är processledning – att arbeta med processer.
I och med dagens och framtidens digitalisering av processer och verksamhet blir det nu lättare än tidigare att mäta och styra verksamhetens processer för att uppnå strategiska mål.

Inom många organisationer utförs processledningsaktiviteter ofta utan samordning och kan då leda till interna konflikter, suboptimering eller ”inga resultat”. Vår forskning visar att göra rätt saker i rätt ordning, med en deltagande och engagerad ledning, leder till bättre kundnöjdhet, medarbetartillfredsställelse och lönsamhet.”

Grattis Peter!
Rock on!