I förra veckan deltog Propia på Kvalitetsmagasinet Live, en konferens inom kvalitet och verksamhetsutveckling. Konferensen pågick i två dagar och under en av dagarna ledde Johanna Fransson, Louise Sandén och Thomas Claudelin en workshop kring strategi, process och mätningar. Alla goda ting är tre kallades workshopen och under den gick Propia genom hur strategi, process och mätning ska hänga ihop för att få ut verksamhetens fulla potential.

Förutom teori och exempel från verkligheten utgjordes workshopen till stor del av flertalet praktiska övningar som syftade till att exemplifiera varför strategi, process och mätning bör hänga ihop.

Propia vill rikta ett stort tack till de deltagare som närvarade under workshopen och gjorde dagen till ett väldigt lyckat event. Tack för ert engagemang och intressanta frågeställningar som ni lyfte under dagen! Vi hoppas att vi ses snart igen!