Kommande event

Trygga Orten – en kraftsamling i förebyggande arbete

Uppväxtvillkoren ser mörka ut för många unga i Sverige idag. Varje dag slås vi av rubriker om barnfattigdom, att unga rekryteras till gängkriminalitet och att andelen arbetslösa ökar bland unga i socioekonomiskt utsatta områden. Stadsmissionens initiativ Trygga Orten är en unik satsning för att skapa trygga uppväxtvillkor för våra barn och unga.

Varmt välkommen till en morgon där vi får lyssna på hur Östergötlands Stadsmission ser handlingskraften i de unga och hur näringslivet behöver vara med och kraftsamla för att ge handlingsutrymmet för dessa unga att lyckas.

Oscar Orlenius är verksamhetsområdeschef på Östergötlands Stadsmission och kommer berätta om hur de arbetar för att göra utsatta områden till omtyckta områden. Genom minskade samhällskostnader visar Trygga Orten med sin affärsmodell att förebyggande insatser och miljömässigt arbete lönar sig att investera i.

Vi kommer även berätta om hur Propia gått med som samarbetspartner för att bidra med sin kompetens i Trygga Ortens ledarskapsakademi.

Trygga Orten – unik satsning som främjar alla hållbarhetsperspektiv:

  • Social hållbarhet – skapa möjligheter för unga i utsatta områden att ta sig ur utanförskap
  • Ekologisk hållbarhet – minska nedskräpning och förändra attityder
  • Ekonomisk hållbarhet – minskande samhällskostnader genom förebyggande insatser

Läs mer om Trygga orten.

Välkommen till en julig frukost där vi inspireras och samtalar om hur vi tillsammans kan göra skillnad och skapa ett mänskligare samhälle.

Onsdag 6 december
Frukost: 8:00-8:30
Presentation: 8:30-9:30
Plats: Repslagaregatan 24, Linköping