Kommande event

Styrning av organisationer för att uppnå hållbarhet – integrering, framgångsfaktorer och goda exempel

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för hela samhället, inte minst för organisationer. Men hur kan och bör organisationer arbeta med denna fråga? Årets exjobbare, Nora Larby och Henny Willman, har under våren arbetat med att undersöka hur organisationer kan styra sin verksamhet med hjälp av styrsystem för att uppnå hållbarhet.

Det råder brist på entydighet i hur organisationer bör styra sin verksamhet för att arbeta hållbart. I många organisationer blir således hållbarhet ett spår vid sidan om den ordinarie verksamheten och det finns svårigheter i att lyfta fram hur hållbarhet kan integreras i organisationen. Den akademiska litteraturen menar att integrering av hållbarhet i ordinarie styrningen är att föredra och att styrsystem – de samlade styrmekanismerna en organisation använder sig av – kan underlätta arbetet. För att undersöka hur organisationer kan och bör integrera hållbarhet i den ordinarie verksamheten och i styrsystem intervjuades flera organisationer inom olika branscher till årets exjobb. Organisationerna bidrog med både framgångsfaktorer och svårigheter de stött på, vilket har lett till att årets exjobb kan presentera analyser av hur organisationer kan arbeta hållbart genom integrering av hållbarhet i ordinarie styrsystem.

Varmt välkommen att komma och lyssna på vad årets exjobbare kommit fram till torsdagen den 19 maj klockan 08:30-09:30 antingen på vårt kontor i Norrköping eller digitalt.
Anmäl dig senast måndagen den 12 maj.

Anmälan är fortsatt öppen, men endast för digitalt.

Till anmälningsformuläret

Norrköping torsdagen den 19 maj:
Frukost serveras från 08:00
Tid: 08:30-09:30 Presenation och frågestund
Plats: Västgötegatan 13 C, Norrköping eller digitalt

Anmälan görs nedan, senast den 12 maj. Begränsat antal platser på plats, först till kvarn. Välj ”NORRKÖPING” för att delta på plats eller ”DIGITALT” för att delta digitalt. OBS. anmälan är stängd för att delta på plats, men det går fortfarande att anmäla sig till att delta digitalt.

Anmäl dig här