För att ställa om till ett mer hållbart samhälle behöver vi ha ett mer proaktivt miljöarbete, hitta fler miljöinitiativ och lyfta blicken från specifika kundkrav till bredare och mer långsiktiga miljömål. Green Karma är en modell som mäter antalet nya miljöförbättringsförslag och hur många som har genomförts. Det leder till ett mer proaktivt miljöarbete där fokus ligger på framdriften och inte bara dagens direkta miljöpåverkan. Välkommen till en morgon där Propias konsult Peter Cronemyr presenterar modellen för ”miljökontot” Green Karma.