Under hösten har Propia varit med på Sinfra-dagarna i Halmstad och Västerås. Sinfra är en ekonomisk förening med huvudsyfte att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för verksamheter inom el & fiber, värme & kyla samt vatten & avlopp

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

Propia har ramavtal med Sinfra som managementkonsulter inom:

  • Verksamhetsutveckling
  • Verksamhetsstyrning
  • Processledning

Det gör att alla Sinfras medlemmar enkelt kan avropa Propias tjänster.

Läs mer om Sinfra ( Sinfra – Startsida)