Emma Bergs och Cecilia Josefssons examensarbete ”Enabling digital transformation – a dynamic capabilities approach” har prisats två gånger om. De har tilldelats Christer Giléns stipendium för bästa masteruppsats inom området Ekonomisk styrning, organisation och innovation vid Linköpings universitet. De har dessutom vunnit tredje pris av 94 tävlande i Vinnovas och ESBRIs uppsatstävling Nytt&Nyttigt som är en uppsatstävling på temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Vi säger stort grattis till Emma och Cecilia för en innovativ och väl genomförd masteruppsats, se på motiveringarna nedan. Fantastiskt!

Motivering till vinnandet av Christer Giléns stipendium 2019:
Emma och Cecilia har kombinerat de två forskningsfälten dynamiska förmågor och digitala förändringsprocesser. De har identifierat faktorer som är kritiska för att åstadkomma digital transformation, för att sedan översätta vad dessa innebär i termer av de tre aspekter som ofta används för att bryta ner dynamiska förmågor: sense, seize och reconfigure. Detta har resulterat i en lista över konkreta aktiviteter som tillsammans bidrar till digital transformation. Genom att använda aktiviteterna som en checklista för att utvärdera sin egen verksamhet kan företag identifiera vilka områden de behöver utveckla för att bli mer digitaliserade.

Motivering till tredje pris i Nytt&Nyttigt 2018–2019:
Detta bidrag har ett mycket relevant ämnesval, nämligen hur företag kan hantera digitalisering på ett framgångsrikt sätt. Författarna fokuserar på dynamiska förmågor och digital transformation, vilket få tidigare studier har gjort. Teori och empiri varvas på ett elegant sätt och studien har resulterat i ett generaliserbart ramverk som kan användas av företag i digitaliseringsprocesser. Upplägget är genomtänkt och uppsatsen vinner tredje pris i Nytt&Nyttigt 2018–2019.