Då var det återigen dags för ett frukostseminarium inom vårt koncept Excellent Mornings®. Ämnet för dagen var ”Resan börjar där du är – verksamhetsanalyser för att möta morgondagens utmaningar” och i taktpinnen höll våra egna konsulter Maria Viidas och John Johansson. Förutom en inblick i några intressanta analysmodeller fick deltagarna utbyta erfarenheter med varandra kring hur verksamhetsanalyser kan användas som ett återkommande verktyg i förbättringsarbetet.

Tack till alla som deltog!