Som vi tidigare berättat har Propia stärkt kompetensen inom affärsutveckling, affärsmodellering och prissättning i vår konsult, Stefan Jansson.

Stefan hade nöjet att i slutet av januari föreläsa för studenter på Linköpings universitet om affärsekologi, affärsmodeller, prismodeller och hur företag kan integrera hållbarhet för ekonomisk-, social- och miljömässig framgång. Studenterna gavs inledningsvis en teoretisk grund i affärsmodellering, hållbara affärsmodeller samt viktiga steg i transformeringsresan. Därefter gavs praktiska exempel på strategiska satsningar där företag transformerar affärsmodellen för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Propia tackar för förtroendet!

Varmt välkommen att höra av er om ni vill diskutera hur ni kan utveckla era affärs- och prismodeller för ökad framgång.