Nästa vecka är det dags för Kvalitetsmagsinet Live. Under konferensen kommer Propias Louise Sandén och Madelene Bolling leda heldagsworkshopen ”Du blir vad du mäter”.

Temat för höstens Kvalitetsmagasinet Live är ”Upp till bevis i kvalitetsarbetet”, och fokuserar på hur man kan mäta, följa upp och kommunicera kvalitetsarbetet så att det blir relevant och engagerande för alla i det dagliga arbetet.

Under dag två leder Louise och Madelene heldagsworkshopen ”Du blir vad du mäter”. Konferensdeltagarna kommer genom ett fiktivt case använda Analytics for Management, Propias modell för mål- och mätetalsframtagning.

Analytics for Management är modellen som används för att säkerställa att mål och mätetal hänger ihop på samtliga nivåer i verksamheten. Resultatet påvisar kopplingen mellan strategi och process, vilket är avgörande för en lyckad implementering av strategin.

Vill du veta mer om modellen läs vårt senaste white paper: Analytics for Management – Att säkerställa att rätt mätetal används vid beslutsfattande.