Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden. Vad behöver vi göra för att inta en tätposition i den digitala omställningen? Mikael Anneroth, Expert Society impact of ICT på Ericsson Research, presenterade sin syn på saken på Propias Excellent Mornings i Norrköping.

Torsdagen den 27 oktober var det fullt hus på Norrköpingskontoret när Mikael Anneroth pratade om digitaliseringen i samhället. Under sitt föredrag gav Mikael exempel på digitalisering och dess påverkan i olika sorters branscher, bland annat för infrastruktur, hälso- och sjukvård och gruvindustri.

Utvecklingen går snabbare och snabbare, och enligt Mikael kan vi vara säkra på att den kommer fortsätta i en rasande takt. Vi har gått från att kunna koppla ihop platser till att direkt kopplas ihop individer emellan. Nu kan vi även koppla ihop enheter, vilket resulterat i att det idag finns över 20 miljarder enheter uppkopplade. Detta ställer självklart höga krav på nätverkets prestanda och även mångsidighet med anledning av variationen på enheter och dess användningsområden.

Vidare beskrev Mikael digitaliseringen som en möjliggörare för hållbarhet både från ett socialt, ekonomiskt och miljöperspektiv. Slutligen, digitaliseringen innebär självklart många möjligheter, men det är även av stor vikt att ta hänsyn till säkerhet och integritet.

Resan från en analog till digital värd kan ses från många olika synvinklar och genererar många nya lösningar och frågeställningar. Det var en möjligheternas morgon som visade på digitaliseringens nästintill obegränsade potential.

Tack Mikael och våra gäster för en intressant morgon som väckte många tankar om dagens och framtidens samhälle!