Från 1 november har vårt team stärkts upp ytterligare genom Thomas Claudelin.

Thomas är civilingenjör från Linköpings universitet och har under de senaste åtta åren arbetat som managementkonsult på Deloitte i Stockholm. Vi ser fram emot att ha med honom i vårt interna utvecklingsarbete och i uppdrag hos kund.