Vi vill förstärka vår organisation med en medarbetare som i första hand kommer att axla en senior konsultroll inom området ”Supplier Quality Management” hos en av våra viktiga kunder i Östergötland.

Uppdraget innebär bl.a. att kvalificera, kvalitetssäkra och utveckla leverantörer ur såväl ett process- som ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. Vi söker dig som har minst några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter i en internationell industriell verksamhet.