Vi välkomnar våra nya exjobbare Carl Magnusson och Eskil Nordlund till oss!

Temat för examensarbetet är Digitala verktyg för analys och förbättring, d.v.s verktyg och strukturerade arbetssätt för att kunna analysera data, inte bara visualisera dem. Det här bygger vidare på den kunskap som skapats i våra föregående examensarbeten som alla haft teman relaterade till hur vi i förbättringsarbetet på bästa sätt kan dra nytta av den allt snabbare digitaliseringen. Ett ämne som ligger helt rätt i tiden.

Vi önskar våra exjobbare ett stort lycka till och ser fram emot ännu ett fruktsamt samarbete med LiU!