I senaste numret av tidningen Verkstäderna kan man läsa en artikel skriven av Propias Anders Molinder.

Att leverera produkter och tjänster med god kvalitet är idag någonting som tas för givet. Konkurrensen inom de flesta affärsområden är nu för tiden hård och att leverera både i tid och med bra kvalitet är nödvändigt för att en tillverkare skall överleva på lång sikt. För att som tillverkare kunna överleva på lång sikt krävs det att man levererar i tid och med bra kvalitet. Anders Molinder, Teknologie Doktor och konsult hos oss på Propia har i branschtidningen Verkstäderna (2016: 5) beskrivit arbetssätt med produktionsberedning. I artikeln förklaras verktyg för ett strukturerat arbetssätt som säkrar produktkvalitet mot kunden.

Kvalitetstänkande inom produktionsberedning – kritiska kvalitetsfaktorer (CTQ)