Det finns oändligt många sätt att mäta en verksamhet. Utmaningen i mätandets ädla konst är dock inte avsaknaden av data, utan vad vi väljer att mäta. Louise Sandén, vår specialist i ämnet, ger konkreta tips i det senaste numret av Kvalitetsmagasinet.