Under maj genomfördes Propia Excellent Mornings® i Stockholm och Norrköping. Denna gång lyssnades det till våra exjobbare Sandy Sandhu och Jesper Hägg.

Sandy och Jesper påbörjade exjobbet i januari och beräknas vara godkända civilingenjörer 1:a juni. Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för att kartlägga och utvärdera digital mognad. Modellen kan appliceras på en hel organisation lika väl som på en process eller avdelning.

Verktyget gör det möjligt att sätta ord på och bedöma digital mognad i 6 dimensioner. Genom en flerdimensionell utvärdering ges en bild av i vilka områden en organisation eller en process är digitalt mogna och vilka faktorer som behöver utvecklas.

Under presentationen varvades definition av den vetenskapligt framtagna modellen med exempel och erfarenheter utifrån de empiriska studierna samt guidelines och tips för hur man som företag blir mer digitalt mogen.

Ett stort tack till våra gäster och Jesper och Sandy för två inspirerande morgnar!