Välkommen till en julfrukost där vi inspireras och samtalar om hur vi tillsammans kan göra skillnad och skapa ett mänskligare samhälle.

Uppväxtvillkoren ser mörka ut för många unga i Sverige idag. Varje dag slås vi av rubriker om barnfattigdom, att unga rekryteras till gängkriminalitet och att andelen arbetslösa ökar bland unga i socioekonomiskt utsatta områden. Stadsmissionens initiativ Trygga Orten är en unik satsning för att skapa trygga uppväxtvillkor för våra barn och unga.

Vid detta Excellent mornings får vi höra hur Östergötlands Stadsmission ser handlingskraften i de unga och hur näringslivet behöver vara med och kraftsamla för att ge handlingsutrymmet för dessa unga att lyckas.

Vi kommer även berätta om hur Propia gått med som samarbetspartner för att bidra med sin kompetens i Trygga Ortens ledarskapsakademi.

Välkommen på frukost och samtal den 6 december.