Vården står inför stora utmaningar med långa vårdköer, krav på ökad tillgänglighet och stora personalbehov. Produktionsstyrning är ett sätt att effektivisera vård och omsorg.

Tillsammans med Region Östergötland har de undersökt användningen av produktionsdata i vården. Exempel på data är antal personal, patienter, lediga vårdplatser som används för bland annat schemaläggning av personal.

Produktionsstyrning kan delas in i fyra faser: operativ, planering, visualisering och återkoppling. I sitt arbete har Eric och Hugo sett att olika roller är olika involverade i de olika faserna. De roller som är på en mer operativ nivå påverkas mest av beteenden och motivation medan de som är på en mer strategisk nivå påverkas av data som ligger till grund för beslutsunderlag.

Välkommen till en frukost där våra exjobbare Eric Schadewitz och Hugo Hallstensson kommer att berätta om sitt examensarbetet som handlar om hur man med hjälp av data kan styra verksamheter och ta beslut inom vården. I sitt arbete har de haft Region Östergötland som fallstudie.