Vi står alla inför stora utmaningar och förändringar som kräver nya lösningar och nya sätt att arbeta. Förbättring och optimering är en självklar del i vårt arbete, men det räcker inte alltid till för att möta framtidens krav och förväntningar.

Propias konsulter Jessica Svärdell och Magdalena Green kommer denna morgon ge tips, stöd och inspiration så att ni kan öka er och er verksamhets innovationsförmåga. Med en god innovationsförmåga skapar ni förutsättningar för att ert erbjudande ska möta framtidens behov.

Välkommen till en frukost där du får svar på vad innovation handlar om, varför vi bör arbeta med det och hur vi kan höja verksamhetens innovationsförmåga.