Vi tackar för en god respons och många givande diskussioner!
I samarbete med SFK Väst höll Propias Louise Sandén och Johanna Fransson en workshop under titeln ”Alla goda ting är tre”. Under workshopen blandades praktiska övningar med teori om strategiutveckling, processledning och målnedbrytning med utgångspunkt i Propias modeller.

Under torsdagen höll Propias Johan Hall och John Johansson ett seminarium för PMI Väst med titeln ”Att prioritera projekt med japansk produktutvecklingsmetodik”. Där diskuterades hur man hanterar en projektportfölj och deltagarna fick under workshopen anta utmaningen att applicera Propias prioriteringsmodell för att kunna prioritera och välja ut ett utvecklingsprojekt. Bra jobbat!