Mats Deleryd, VD SIQ, berättade under Excellent Mornings hos oss i Norrköping om SIQ Managementmodell. Modellen baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer och bygger på att samverka med kunder och intressenter, leda för hållbarhet och etablera en kultur för ständiga förbättringar och innovationer där man involverar motiverade medarbetare.

Under morgonen diskuterades delvis hållbarhetsbegreppet och att det har en relativt stor plats i ledningsmodellen. Det skedde även dialog kring huruvida det kan vara så att många av dagens organisationer är föråldrade och att vi i framtiden kommer se tillbaka på dagens samhälle som den tid då vi gjorde snabba tekniska framsteg men att de flesta företag inte kunde hantera det organisatoriskt.

Frukostseminariumet drog närmare 40 deltagare som fick tillfälle att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.

Tack till Mats och alla som lyssnade och bidrog till en givande morgon!