När kvalitetsbegrepp blir så luddiga och obegripliga att de är att se som ett eget språk – då är det svårt att få till ett gemensamt förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Har du en stund över och vill reflektera lite kring några vanliga kvalitetsbegrepp?
Klicka då på knappen nedan och sätt på ljudet och följ med på en liten rundvandring i begreppsfloran tillsammans med Maria Viidas i 11 minuter.