Begreppet hållbarhet används flitigt idag, men vad innebär det för företag att vara hållbara? En del i det kan vara att ha en hållbar affärsmodell.

Lyssna nedan på när vår konsult Jakob Linderstam resonerar om hur en affärsmodell kan göras hållbar.